'Maak glastuinbouw klimaatkampioen'

27-05-2022    09:22   |    Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland is te spreken over de voorstellen van de regering om via het Klimaatfonds de energietransitie te versnellen en de stikstofimpasse te doorbreken. Daarbij ligt een unieke rol voor de Nederlandse glastuinbouw. Zo bleek ook al eerder uit ons investeringsplan.

De glastuinbouw wil en kan de nationale energietransitie een impuls geven, zoals eerder omschreven in ons investeringsplan. De sector loopt voorop in de ontwikkeling en het gebruik van aard- en restwarmte, is initiator en aanjager van de aanleg van warmtenetten, waar ook huishoudens op worden aangesloten. De Nederlandse glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat brengt realisatie van de Nederlandse bijdrage aan het Klimaatakkoord van Parijs en de doelen van de Europese Green Deal binnen bereik. Dit vraagt echter wel de juiste randvoorwaarden van het Rijk en investeringen vanuit het Klimaatfonds.

Concreet pleit Glastuinbouw Nederland ervoor dat het voorliggende wetsvoorstel expliciet prioriteit geeft aan (infrastructurele) uitbreiding van aard- en restwarmte. Glastuinbouwbedrijven kunnen met een grotere capaciteit hun rol als warmtebuffer inzetten. Dat betekent dat telers overdag en ’s nachts deze warmte opvangen, om deze tijdens piekmomenten in de ochtend en avond weer vanuit hun warmtebuffer aan woningen te leveren. Zo ontlasten we het net en maken we in Nederland optimaal gebruik van de beschikbare duurzame warmte. Uitbreiding van de warmtebuffercapaciteit bij glastuinbouwondernemers slaat dus twee vliegen in één klap! We verduurzamen zowel de energieconsumptie van de glastuinbouw als die van huishoudens door het warmteaanbod via onze bedrijven te balanceren.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws