Blog: 'Aan de slag met andere ecosystemen'

20-03-2018    09:59   |    Jolanda Heistek

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen. Jolanda Heistek is programmamanager bij Greenport West-Holland.

Bij het woord ‘ecosysteem’ denkt u misschien eerst aan een aantal planten en dieren binnen een ‘beschermde’ omgeving. Bijvoorbeeld alle organismen die samen in een kas leven en elkaar instandhouden. Maar ‘ecosysteem’ is ook een metafoor voor een samenhangend geheel van ondernemers en hun omgeving, de Greenport bijvoorbeeld.

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het tweede type ecosystemen. In tal van (deel)sectoren wordt onderzocht hoe het ecosysteem versterkt kan worden. Het gaat meestal om inzet van relatief nieuwe technologie - bijvoorbeeld Blockchain - of nog te ontwikkelen deelsectoren en verbinden van netwerken. Zo las ik onlangs het bericht ‘Startup accelerators creëren ecosysteem voor innovatieve tuinbouw-startups’.
Een succesvol ecosysteem vraagt om randvoorwaarden, vanuit de Greenport creëren wij samen met onze partners deze randvoorwaarden. Als de ondernemers de aanjagers zijn binnen een ecosysteem, faciliteren de overheden de infrastructuur en de onderzoek- en onderwijsinstellingen de kenniseconomie die nodig is voor succes.

Het Greenport Ecosysteem
Ondernemende ecosystemen zijn regionaal georiënteerd, waarbij op nationaal niveau verschillende ecosystemen naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen versterken. Een vaak genoemd voorbeeld van een succesvol ecosysteem waarin ondernemerschap tot bloei komt is Silicon Valley in Californië.
Vaak spreken we over het ‘tuinbouwcluster’. Vanaf nu zou ik graag met u verder werken aan het Greenport Ecosysteem.

Het verschil tussen (regionale) clusters en ecosystemen is dat clusters sectoraal homogeen zijn: een cluster is het samenspel van producenten, toeleveranciers, gespecialiseerde investeerders en opleidingen, etc. Bij ecosystemen gaat het om een andere invalshoek, waarin de mate van ambitieus, sectoroverstijgend ondernemerschap centraal staat. Dit biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen.

Beweging in de tuinbouw
Terug naar de tuinbouw. Dat is al decennia een cluster. Daarmee bedoel ik dat de structuur van de sector inmiddels redelijk duidelijk is. Voor gewasonderzoek kun je terecht bij bijvoorbeeld de WUR, tuinbouwondernemers kopen hun slangen en meststoffen bij bekende toeleveranciers, en afzet richting het buitenland gebeurt via onder meer de Royal FloraHolland en de vele sierteelt- en groentehandelaren. Een duidelijk verhaal.

Maar hoewel een cluster zichzelf meestal in stand houdt, is er wel sprake van beweging en ontwikkeling. Zo had de groentesector ooit een flink aantal regionale veilingen; die zijn inmiddels verdwenen. Ook het Productschap Tuinbouw, de oude proefstations en traditionele commissionairs kom je nauwelijks meer tegen. Nieuwe partijen zijn onder meer de webshops en de marketingadviseurs. En zo verandert het cluster richting een ecosysteem.

Deuren geopend
Ook de Greenport-organisaties zijn relatief nieuwe ‘organismen’ binnen het tuinbouw-ecosysteem. Het zijn zes kleine effectieve organisaties die zich inzetten voor de regionale economie. Een voorbeeld daarvan is Greenport West-Holland, waarvan ik de programmamanager ben. Op veel verschillende manieren werken we aan onze gezamenlijke ambitie: een vitale en duurzame toekomst voor de regionale tuinbouweconomie. Zo realiseerden we afgelopen jaar onder meer een Energieakkoord, een Innovatiepact en een inventarisatie van kansen voor agrologistieke bedrijventerreinen.

Dit doen wij samen met het bekende cluster, maar ook steeds meer met nieuwe partners. We hebben daarmee onze eigen plek in het tuinbouw-ecosysteem weten te bereiken. Maar veel belangrijker: we hebben de deur geopend naar andere ecosystemen. Want anders dan vroeger kun je de tuinbouw niet meer zien als losstaande sector. Op alle mogelijke manieren werkt de sector samen met andere ecosystemen. De haven bijvoorbeeld, de stad of de gezondheidszorg.

Ontdekkingsreizigers
Dat de Greenport een goed georganiseerd ecosysteem is, is feit. Daaraan hebben we allemaal hard  gewerkt. En daarvoor krijgen we met grote regelmaat complimenten uit verschillende hoeken. Maar onszelf verbinden met andere ecosystemen - bijvoorbeeld SMART Industry - voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, dat is de grote uitdaging voor de toekomst.In Greenport West-Holland hebben we daarmee inmiddels grote stappen gezet, maar dat is nog maar het begin. We moeten allemaal meer op zoek naar andere ecosystemen. Als ware ontdekkingsreizigers.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Welke kleur?

Wist je dat alle medewerkers die in de kas bij Roots werken iedere dag een andere kleur shirt dragen ten...

Tomato Throwback

Van der Voort Tomaten denkt op Instagram nog eens terug aan de opening van het Prominent DC in 2002. Als lid...