'Verbrede SDE++ goede stap, maar kan nog beter'

21-02-2020    08:16   |    Glastuinbouw Nederland

Het kabinet heeft deze week bekend gemaakt hoe de verbrede SDE++ wordt ingevuld. De eerste openstelling van € 5 miljard gaat in een aantal tranches, met als eerste de opties met de minste subsidie per vermeden CO2-emissie. Positief is dat enkele opties met potentie voor de glastuinbouw worden toegevoegd, zoals de Daglichtkas, ondiepe geothermie, warmte uit compostering en restwarmte.

Helaas zijn aquathermie en CO2-benutting (CCU) voor de glastuinbouw nog niet opgenomen, zo laat Glastuinbouw Nederland weten. Ook bij de gepubliceerde opties is nog het nodige op te merken en te verbeteren. “Dit is een goede eerste stap, maar een grondige evaluatie van de eerste openstelling en de consultatie voor de openstelling 2021 zijn daarom van groot belang, óók om de werking van de nieuwe subsidiesystematiek te beoordelen”, aldus Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak.

De huidige SDE+ is gericht op het bevorderen van de productie van duurzame (hernieuwbare) energie. In de SDE++ wordt dat uitgebreid met opties die op zich niet hernieuwbaar zijn, maar wel CO2-reductie opleveren, zoals benutting van restwarmte. De regeling verandert daarmee ook van sec onrendabele top subsidie naar een combinatie met vermeden CO2-emissie. Andere voordelen dan CO2-reductie, zoals milieu en omgevingsvoordelen, worden buiten beschouwing gelaten. Aangezien de meeste - voor de glastuinbouw relevante technieken - pas aan bod komen in de tweede of derde tranche, is het de vraag hoeveel subsidie er dan nog beschikbaar is. De meeste technieken komen wel aan bod vóórdat zonneparken aan bod komen.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Sierteeltactie met Ali B

De afgelopen dagen heeft een groot aantal partijen uit de sierteeltsector zich verenigd en organiseert een...