Tripsherkenningskaart beschikbaar

25-04-2019    09:03   |    Goedemorgen

Voor de bestrijding van trips is het belangrijk te weten om welke soort het gaat. Biologische bestrijders werken bijvoorbeeld niet altijd goed tegen alle soorten trips en ook kan de chemische bestrijding tegen de ene soort beter werken dan tegen de andere. Met een tripsherkenningskaart wordt het makkelijker de soorten te herkennen.

De laatste jaren is de glastuinbouw geconfronteerd met de introductie van nieuwe tripssoorten. Naast de exoten zijn er ook inheemse trips soorten die regelmatig in kassen voorkomen. Door een betere herkenning en met meer kennis over de levenswijzen kan de aanpak van de verschillende trips soorten gerichter en effectiever plaatsvinden.


Herkenningskaart
Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland hebben daarom een tripsherkenningskaart opgesteld voor de veertien belangrijkste trips soorten in de Nederlandse glastuinbouw. Duidelijke foto’s van de verschillende trips soorten alsmede detailfoto’s voor duidelijke herkenning zijn hierin opgenomen. Tevens is het uiterlijk, het schadebeeld, de levenswijze en de waardplantenreeks beschreven. De tripsherkenningskaart is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Financiering van de tripsherkenningskaart heeft plaats gevonden via Stichting Programmafonds Glastuinbouw.

Bron: Glastuinbouw Nederland


Reacties (1)

Peter Prins at 25.04.2019

Super, dit is wat er nog ontbrak, TE vaak wordt er geroepen: mijn gewas heeft last van trips. Maar nu kunnen we het beestje bij naam noemen, heel erg duidelijke kaart, dank voor deze bijdrage.

Reageer op dit bericht

Meer nieuws