My Flexwork: Nieuwe manier van uitzenden

30-01-2018    08:51   |    Goedemorgen

Vandaag is online uitzendplatform My Flexwork gelanceerd, dat een nieuwe manier van uitzenden introduceert. Dit moet voor duizenden extra arbeidsmigranten zorgen.

Dit is nodig omdat het huidige arbeidsaanbod vanuit Nederland veel te laag is om het grote aantal vacatures in te vullen. My Flexwork komt met een geautomatiseerde werkwijze die garandeert dat flexwerkers in elke situatie volgens cao-afspraken en wettelijke regelgeving werken. Door zo de regelmatig voorkomende misstanden aan te pakken, wil My Flexwork een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van flexwerkers en het   Nederlandse werkklimaat voor tijdelijk werk aantrekkelijker maken. Op het platform komen vraag en aanbod van operationeel uitzendwerk in 10 sectoren samen.
 
Als gevolg van vergaande digitale mogelijkheden is het volgens My Flexwork heel goed mogelijk een groot deel van de bemiddeling van uitzendwerk geautomatiseerd te doen. My Flexwork werkt volledig online en wil duizenden vacatures invullen zonder tussenkomst van een bemiddelaar. Het platform, waarvan de oprichters ruim 20 jaar ervaring in de uitzendsector hebben, introduceert een zelfontwikkelde matchingstechnologie, FlexMatch, die betere matches maakt dan een intercedent.
 
Deze werkwijze resulteert in een business model waarmee My Flexwork kan werken met een lagere kostprijs dan tot nog toe gebruikelijk in de uitzendbranche. My Flexwork is volledig online, in alle gevallen compliant, zonder frontoffice en met een geautomatiseerde backoffice.
 
Met de introductie van My Flexwork komt er een alternatief voor het inhuren van tijdelijke werknemers voor operationeel werk, veelal arbeidsmigranten uit Oost-Europa. "Deze flexmarkt wordt gedomineerd door niet-transparante en niet-compliant uitzendbureaus. Zowel werkgevers als werknemers hebben nu geen andere keuze dan hier in mee te gaan", aldus CEO Yvo Keijlewer. "Wij hebben twee jaar gewerkt aan het opzetten van My Flexwork en hebben nu een platform dat de flexmarkt beter laat functioneren. En met het oog op de snelle toename van het aantal vacatures in ons land, hebben werkgevers dringend nieuwe aanwas nodig”.
 
De werkeloosheid daalt snel (raming De Nederlandsche Bank: 3,9% in 2018), terwijl het aantal vacatures hard groeit. Dit zorgt volgens CBS voor een banengroei van 50.000 per kwartaal. Het arbeidsaanbod vanuit Nederland kan deze ontwikkeling niet bijbenen. Krapte op de arbeidsmarkt wordt door werkgevers genoemd als het belangrijkste knelpunt in hun bedrijfsvoering.
 
My Flexwork wil de arbeidsmarkt voor tijdelijk werk tevens transparanter maken door reviews en ratings te gebruiken, waarbij werkgevers en werknemers elkaar kunnen beoordelen. Goede werkgevers kunnen zo hun concurrentiepositie verstevigen. My Flexwork werft medewerkers in Nederland, maar richt zich vooral op Oost-Europa: Polen, Roemenië en Hongarije. Het platform richt zich op tijdelijke werknemers in uitvoerende functies in onder meer de logistieke sector, deagrarische sector en de productie-industrie. Deze sectoren zijn sterk afhankelijk van arbeidsmigranten. In de logistiek alleen al werken naar schatting ruim 38.000 arbeidsmigranten, in de agrarische sector 22.000 en in de productie 34.000 (cijfers 2015-2016, ABU).


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws