Crisismaatregelen tuinders vanwege droogte

02-08-2018    10:28   |    Goedemorgen

We hebben de droogste juli sinds de metingen achter de rug. We gaan deze week de tweede hittegolf in. Volgende week volgt waarschijnlijk een derde. De watervoorraad in Nederland droogt snel op, tijd voor crisismaatregelen.

Tuinders, en ook boeren, dreigen in de problemen te raken vanwege de droogte. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterschappen houdt wekelijks overleg met betrokken partijen om af te stemmen welke maatregelen er nodig zijn. Na afloop wordt de Droogtemonitor gepubliceerd. Ook vandaag is er weer overleg en zal er in de loop van de dag meer nieuws verschijnen over de droogte en de maatregelen die daartegen genomen worden in Nederland.

LTO to the rescue! Ook de belangenorganisatie zit uiteraard niet stil. De landbouworganisatie heeft bij minister Schouten bepleit dat boeren en tuinders hun gewassen mogen beregenen. Het pakket steunmaatregelen dat de LTO ingevoerd wil zien worden bestaat uit technische en economische ondersteuning.

Technische crisismaatregelen

  • LTO Nederland wil geen aanscherping van beregeningsvoorschriften en vanuit de regionale LTO-organisaties worden intensieve gesprekken gestart met waterschappen ter voorkoming van mogelijke beregeningsverboden.
  • Het verlengen van de uitrijperiode van drijfmest op het gras- en bouwland met 2 weken tot 15 september. Boeren kunnen zodoende het groeiseizoen verlengen binnen de geldende mest- en milieuregels.
  • Boeren krijgen meer tijd om vanggewassen in te zaaien na de oogst van bijvoorbeeld maïs. Boeren moeten deze vanggewassen ook kunnen benutten als veevoer. LTO Nederland wil dat dit gewas, vaak gras, als veevoer kan worden geoogst.
  • Boeren krijgen de mogelijkheid om in het najaar opnieuw gras in te zaaien. Dit is nu aan strikte regels gebonden middels het scheurverbod.
  • LTO Nederland gaat in gesprek met Rijkswaterstaat over voldoende waterinlaat vanuit de grote rivieren.

Economische crisismaatregelen

  • LTO Akkerbouw treedt in overleg met de aardappelverwerkende industrie over de dramatische situatie bij de aardappelboeren als gevolg van de droogte.
  • LTO Nederland wil dat de Brede Weersverzekering aantrekkelijker wordt gemaakt door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting. 
  • LTO Nederland gaat in overleg met diverse ministeries over versoepeling van belastingbetalingen, bijvoorbeeld uitstel betaling inkomstenbelasting 2017 en verrekening in aangifte 2018.
  • LTO Nederland gaat met RVO.nl in overleg over mogelijk korten op de subsidie op kruidenrijke grasranden.

Het is de vraag wat minister Schouten met dit voorgestelde pakket gaat doen. Daarnaast zijn dit uiteraard korte termijnoplossingen, voor de huidige droogte. Gezien de klimaatveranderingen wordt het ook noodzakelijk voor tuinders, boeren, LTO en het ministerie om na te denken over oplossingen voor de lange termijn. Wat kan er gedaan worden om bij stijgende temperaturen, aanhoudende droogtes en een toename van hittegolven voorbereid te zijn en niet afhankelijk te worden van crisismaatregelen?

(foto: stockfoto)


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Vitaminebommetjes!

Om gezond snacken bij de jeugd te stimuleren, stond Growers United gisteren tijdens de Nationale Groente- en...