LTO is blij met Troonrede, maar wil meer

18-09-2018    15:48   |    Goedemorgen

De Troonrede en Miljoenennota klinken goed, maar de verschillende begrotingen mogen op onderdelen wel concreter vindt LTO Nederland. De belangenbehartiger wil bijvoorbeeld 60 miljoen euro voor plantgezondheid en versterking van de positie van boeren en tuinders. De organisatie komt half oktober met een inventarisatie van lopende projecten en programma’s die aansluiten bij de landbouwvisie van het Kabinet.

LTO Nederland is blij met de waardering voor boeren en tuinders die uit de Troonrede en Miljoenennota spreekt. Het was voor het eerst sinds 2014 dat boeren en tuinders in de troonrede worden genoemd. Koning Willem-Alexander sprak zijn waardering uit voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel. De bijdrage van de land- en tuinbouw aan economie, welvaart en welzijn wordt door het Kabinet erkend. Voor jonge boeren vult het Kabinet een fonds met 75 miljoen euro. Maar LTO wil meer.

LTO wil meer

Bijvoorbeeld 60 miljoen euro voor plantgezondheid, een actievere rol van het Kabinet bij activeren van werkzoekenden, afschaffen van de assurantiebelasting voor de Brede Weersverzekering en versterking van de positie van boeren en tuinders in de keten. Boeren en tuinders hebben een extreem droog en warm groeiseizoen achter de rug en dat heeft op individuele bedrijven behoorlijke schade tot gevolg.

Warm en droog 

"Dat de koning in de Troonrede boeren en tuinders prijst dat zij ondanks deze omstandigheden, zorgen voor ons voedsel, is waardering die hen toekomt. Troonrede en Miljoenennota zijn als deze zomer: warm en droog”, aldus LTO voorzitter Marc Calon in eerste reactie. "We zijn best enthousiast over de landbouwvisie van het Kabinet: de goede toon en de goede koers. Er wordt in de Miljoenennota veel aan gerefereerd, maar erg concreet is het nog niet. LTO Nederland komt half oktober met een inventarisatie van lopende projecten en programma’s die aansluiten bij de landbouwvisie van het Kabinet."

Al jaren

De Miljoenennota bevat verschillende begrotingsvoorstellen die moeten bijdragen aan een versterking van de positie van boeren en tuinders in de keten. Er is bij het Kabinet aandacht voor oneerlijke handelspraktijken, eerlijke prijzen en betere marges voor de boer en tuinder. "Dat zien we als een goede ontwikkeling, alleen is het nog niet concreet. Het Kabinet wil ook meer waardering voor voedsel, voedselverspilling aanpakken en aanpassen van mededingingsregels voor duurzame initiatieven. Calon: "Hier knokken we al jaren voor. Laten we meters gaan maken."

In de stukken van Prinsjesdag spreekt het Kabinet de zorg uit over de gevolgen van de Brexit. Er wordt extra geïnvesteerd in controlediensten. Calon: "Maar daar zitten we helemaal niet op te wachten. Een Brexit brengt altijd extra kosten met zich mee en is altijd slecht voor de sierteelt-, groente-, fruit-, suiker-, aardappel- en zuivelsector. De Nederlandse land- en tuinbouw is gebaat bij open grenzen en vrije handel. Handelsconflicten zijn per definitie slecht voor onze sector. We delen de analyse van het Kabinet op dit punt."

60 miljoen voor plantgezondheid

LTO Nederland wil grote stappen zetten op het terrein van plantgezondheid. Daar is geld voor nodig. 60 miljoen euro voor de komende vijf jaar onder meer voor onderzoek, innovatie, educatie, kennis verspreiden, stimulerende instrumenten en monitoring. “Met ‘Gezonde teelt, gezonde toekomst’ hebben we een programma om de weerbaarheid van plant- en teeltsystemen te vergroten. We sluiten daarmee aan bij de landbouwvisie van dit Kabinet.”

Sterke marktpositie 

De ambitie is om natuur en land- en tuinbouw meer met elkaar te verbinden, zodat in 2030 geen emissies meer plaatsvinden naar het milieu en geen residuen achterblijven op planten. Nederlandse boeren en tuinders kunnen zo een sterke marktpositie verwerven met een duurzaam geteeld product en zo wereldwijd toonaangevend zijn en blijven.

Balans op de arbeidsmarkt

De economie zorgt voor een sterke groei van de werkgelegenheid. Toch ervaren boeren en tuinders problemen op de arbeidsmarkt en geven de voorstellen van het Kabinet voor herstel van de balans op de arbeidsmarkt geen vertrouwen bij werkgevers in de land- en tuinbouw. Zo wil LTO dat werkzoekenden meer gestimuleerd worden om in de land- en tuinbouw te gaan werken.

Zorg om afwenteling lastenverlichting

De circa 150.000 boeren, tuinders en MKB-ondernemers zijn een belangrijke motor voor de economie, welvaart en welzijn in Nederland. Maar opnieuw kiest het Kabinet voor afwentelen van delastenverlichting voor burgers op het bedrijfsleven. De verhoging van het lage btw-tarief en de afwenteling van de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting raken boeren en tuinders. "LTO Nederland is tegen afschaffing van de dividendbelasting. De opbrengst van de dividendbelasting kan beter geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld het ’klimaatbestendig’ maken van onze economie", aldus Calon. LTO pleit opnieuw voor afschaffen van de assurantiebelasting op de Brede Weersverzekering. "Dat is immers een basisvoorziening voor boeren en tuinders en niet vergelijkbaar met andere verzekeringen. We pleiten ook voor de mogelijkheid om fiscaal te reserveren om bijvoorbeeld de gevolgen van droogte op te kunnen vangen."

 

 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws