LTO Glaskracht stuurt energieplan naar Wiebes

09-03-2018    10:18   |    Goedemorgen

LTO Glaskracht Nederland en de warmtecoöperaties hebben minister Eric Wiebes van EZK opgeroepen versneld werk te maken van de ontwikkeling en aanleg van warmtenetten in glastuinbouwclusters.

Daarnaast heeft LTO Glaskracht Nederland samen met de branchevereniging voor afvalverwerkers een plan ingediend om afvang en levering van CO2 aan de glastuinbouwsector fors uit te breiden.

Warmtenetten versnellen de ontwikkeling van geothermie, restwarmte en andere duurzame alternatieven voor aardgas, waarvan de urgentie is toegenomen door de problemen met de winning van Gronings gas. In Westland en Oostland samen kan de komende jaren tot wel 10 PJ warmte ontwikkeld worden als alternatief voor aardgas, maar ook in andere gebieden liggen er kansen. Samen met de uitbreiding van de CO2-voorziening kan dit het gasverbruik in de glastuinbouw op korte termijn verlagen met 300 tot wel 400 miljoen m3 per jaar.

Glastuinbouwondernemers werken al jaren aan de energietransitie. Met succes, want de sector is bijvoorbeeld nationaal koploper in gebruik van geothermie en boekt goede resultaten met de energiezuinige nieuwe teeltmethode Het Nieuwe Telen.

Warmterotonde
De warmtecoöperaties die LTO Glaskracht Nederland ondersteunt en faciliteert, richten zich op alternatieven voor aardgas. Dit start met een inventarisatie van de huidige en toekomstige energievoorziening en zal resulteren in de realisatie van  een duurzame energievoorziening. Aan het ministerie van EZK is duidelijk gemaakt dat restwarmte, onder andere uit de Rotterdamse haven, een belangrijke en noodzakelijke bijdrage zal leveren. De ontbrekende schakel tussen het havengebied en glastuinbouwcentra in Zuid-Holland is de hoofdinfrastructuur (warmterotonde) voor transport van warmte.

De kern van het voorstel richting het Ministerie van EZK is dat de overheid een bijdrage levert aan de financierbaarheid van de warmtenetten en de CO2-afvang, de zogenaamde ‘onrendabele top’.

Energietransitie
LTO Glaskracht Nederland stelde in 2017 de visie Klimaatneutrale Glastuinbouw 2040 vast. In de loop van dit jaar zal een klimaat- en energie akkoord 2030 tot stand komen als belangrijke stap naar realisatie van deze visie. Een versnelling van restwarmteprojecten en CO2-voorziening bieden niet alleen een oplossing voor de vermindering van Gronings gas maar ook en vooral voor de energietransitie.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Visbeen en Post-Kogeko fuseren

Visbeen en Post-Kogeko gaan samen verder als Daily Logistics Group. Met deze fusie wordt DLG een top 20 speler in de Nederlandse logistieke...

Extra geld voor Groenpact

Voor ruim 300 genodigden is woensdag 16 januari ‘Groenpact 2e fase’ gepresenteerd op de Groenpact Manifestatie in Groenekan. De minister...