Licht op de Toekomst van komkommer

13-11-2018    10:06   |    Goedemorgen

Waar gaat het heen met de komkommerteelt in Nederland? Hoe gaan we om met arbeid in de komende jaren? Welke invloed hebben belichting, automatisering en digitalisatie? Tijdens het komkommer event Licht op de Toekomst van BASF Vegetable Seeds op woensdag 7 november jl. gingen 70 komkommer enthousiastelingen in de CHV Noordkade in Veghel hierover in discussie.

Hoewel op dit moment slechts 20% van het Nederlandse komkommer areaal is ingericht op hogedraadteelt, zal dit de teeltmethode van de toekomst worden. Namens het Nunhems komkommerteam gaven Anne Jancic, crop marketing, en Tom Koot, product specialist, hun visie op deze ontwikkeling en uitdagingen en kansen. Ongetwijfeld zullen technische ontwikkelingen zoals robotisering en belichting een grote invloed hebben. Anne vertelde hoe dat van invloed is op de commercialisatie en vermarkting van komkommers, waarbij technologie onderdeel zal worden van het dagelijks leven van de moderne consument. 

Tom vertaalde deze technische ontwikkelingen in gewaskenmerken. Met de HiRevolutionrassen zoals Hi Power zijn hierin de eerste succesvolle stappen gezet. Belichting en automatisering zorgen voor meer regelmaat in het gewas, een betere stuurbaarheid en een hogere opbrengst maar de rassen blijven de belangrijke basis om het gehele jaar bedrijfszekerheid te kunnen bieden. Een goede, constante en betrouwbare productie gekoppeld aan een open planttype is een must. 

Andere presentaties tijdens de bijeenkomst waren van Peter van Koppen van uitzendbureau van Koppen & van Eijk over de schaarste van arbeidskrachten en van Teus de Jong van Lely International over hoe robots werk uit handen kunnen nemen. 

Om een andere kijk op belichting te geven dan alleen vanuit komkommer waren twee sprekers uitgenodigd met kennis vanuit andere gewassen.Frank Florus, voorlichter bij Lycopersicon deelde zijn ervaring rondom belichting in tomaat en bijbehorende teelttechnieken en ontwikkelingen. Volgens hem zal de hoeveelheid belichtingsuren toenemen en de winst meer in vitaliteit en hogere stengeldichtheden zitten. Tevens wasBart van Meursuitgenodigd, die zich bezighoudt met productontwikkeling in de glastuinbouw, onder meer rondom LED-toepassingen bij Koppert Cress en Hortilux. Zijn ervaring is dat elk gewas toch net iets anders reageert op het aangeboden spectrum en daar dus zeker ruimte is voor verdere kennisontwikkeling.

Na de inleidende presentaties was het de beurt aan de gasten om met elkaar in discussie te gaan en te bespreken waar kansen, mogelijkheden en obstakels zijn. Het formele deel van de dag werd afgesloten met een forumdiscussie waarin Marco Zuidgeest, Floris van der Linden,Peter van Koppenen Tom Koothun reflectie op en ervaringen met de onderwerpen van de dag gaven: het eerste jaar belichting, hoe om te gaan met virusdruk, kansen voor digitalisering, robotisering en de uitzendbranche. Ook jaarrond telen kwam aan de orde. Conclusie was dat in de toekomst de komkommerteelt niet zonder belichting en verdere automatisering kan. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws