'Transitie sector eist nieuwe bedrijfsvoering kwekers'

17-11-2016    09:42   |    KAS TuinbouwCommunicatie

De transitie die zich sinds enkele jaren in de groene sector afspeelt, heeft ertoe geleid dat er andere eisen aan kwekers en hun producten worden gesteld. Nu de veiling een andere rol en betekenis krijgt en kwekers bijvoorbeeld direct leveren aan de winkel, moeten zij conceptueler gaan denken, meer in een totaalconcept dan alleen die mooie bos rode tulpen. Dit heeft gevolgen voor de gehele bedrijfsvoering, aldus uitzendbureau abflexkracht in een persbericht. Het uitzendbureau heeft het groene servicepakket samengesteld waarmee hij zich kan laten bijstaan door experts, rekenmodellen, opleidingen en trainingen.

"Kwekers ervaren deze transitie als een individueel probleem", weet directeur a.i. Corina van Leeuwen van abflexkracht. “Geheel in onze coöperatieve gedachte hebben wij speciaal voor de groene ondernemer het groene servicepakket ontwikkeld waarmee hij zich kan laten bijstaan door experts, rekenmodellen, opleidingen en trainingen zodat hij succesvol kan blijven opereren in deze dynamische markt.” 

Meebewegen met de markt
“We zien dat er sinds enige tijd een revolutie is begonnen in de agrarische sector en die zet zich voorlopig nog voort", zegt Van Leeuwen. Abflexkracht denkt dan aan nieuwe verdienmodellen, een toenemende verduurzaming van de teelt, de verschuiving van een aanbod gestuurde naar een vraaggerichte markt, internationalisering en digitalisering. Dit heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van een kweker of tuinder.

Kennis, expertise en talent voor iedereen
De transitie in de groene sector wordt door veel tuinders als een individueel proces ervaren waarop zij denken afzonderlijk te moeten anticiperen. “Veel ondernemers weten niet waar zij betaalbare expertise en relevante kennis kunnen vinden”, zo is de ervaring van Van Leeuwen. “Bovendien ontbreekt het hen vaak aan tijd om zich in gebieden als marketing, HR en personeelsmanagement te verdiepen.” Vragen als ‘Hoe stuur ik een team van mensen aan’, of ‘Hoe onderscheid ik mijn producten en bedrijf in de markt?’ of ‘Hoe ontwikkel ik nieuwe producten voor mijn klanten’ en ‘Hoe begin ik een webshop?’ zijn veelvoorkomend. Abflexkracht wil de groene ondernemers bijstaan in het vinden van een passend en betaalbaar antwoord op deze en andere vragen.

Groene servicepakket
In de traditie van de coöperatieve gedachte van abflexkracht wil het haar leden en klanten nog meer bedienen vanuit het idee 'We are in this together'. Om die reden heeft de organisatie het groene servicepakket samengesteld. Aangezien abflexkracht zonder winstoogmerk opereert biedt het bedrijf dit tegen zeer betaalbare tarieven aan ondernemers die zich kunnen laten bijstaan door professionals en rekenmodellen en opleidingen.

Advies over pensioenopbouw en een pool van groene professionals. Deze laatsten zijn experts op het gebied van marketing, communicatie, personeelsmanagement en financiën en spreken bovendien de taal van de kweker. Daarnaast is abflexkracht ook de groene school gestart waar opleidingen en trainingen tot voorman of bedrijfsleider kunnen worden gevolgd. Uiteraard kunnen ondernemers ook nog altijd terecht voor het inlenen van tijdelijk of vast personeel voor de teelt. Van productiemedewerkers, voormannen, bedrijfsleiders tot een bedrijfsverzorger die de boel draaiend houdt bij ziekte van de ondernemer.

Groene support
abflexkracht komt met de groene capaciteitsplanning: een helder planningsmodel waarmee een kweker samen met een adviseur snel inzicht krijgt in de mogelijkheden om de arbeidsplanning efficiënt en tijdig in te richten zodat hij zeker is van de juiste mensen op het juiste moment. “Het zou dan ook zo kunnen zijn dat een tuinder er zo verrassend achter komt dat hij goedkoper en beter uit is met een paar extra vaste krachten dan met meer flexibele krachten”, zo weet Van Leeuwen uit ervaring. In dit verband komt het groene calculatiemodel ook van pas: dit is een model waarmee een kweker samen met een adviseur van abflexkracht een eigen tarief bepaalt voor de ingehuurde flexkrachten door te kijken naar verschillende variabelen.

Van Leeuwen: “Elke ondernemer is gebaat bij een efficiënte inkoop voor gezonde financiële planning op de langere termijn.” Met de groene pensioencheck kan een ondernemer in de groene sector eenvoudig en snel het beste plan trekken zodat hij zich, nadat hij gestopt is met werken, zijn levensstandaard kan voortzetten. “50 Jaar ervaring in de agrarische sector en de samenwerking met een partij als KOK Amstelveen, brengen het beste samen voor de kweker.”

Ondernemerskracht vergroten
“We voelen ons diep verbonden met de leden en klanten van abflexkracht”, zegt Van Leeuwen. “Ondernemers die vaak al generaties lang dag in dag uit met hart en ziel hard werken aan mooie producten als bloemen, groenten of andere gewassen.” abflexkracht, net zoals het in de afgelopen 50 jaar heeft gedaan, wil een bijdrage leveren aan het sterk maken en houden van deze ondernemingen en de branche. Van Leeuwen: “We willen de ontwikkelingen op tijd duiden en zodanig anticiperen dat onze leden en klanten erop zijn voorbereid. Alleen dan kunnen we met zijn allen blijven bouwen aan een sterke groene sector.”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Welkom in de studio!

De studio van Paprika Tasty Radio heeft een kleine restyling ondergaan. De wand is vanochtend voorzien van een...