Inflatie stijgt naar 2,1 in mei

08-06-2021    09:47   |    Goedemorgen

Consumentengoederen en -diensten waren in mei 2,1 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In april was de inflatie nog 1,9 procent.

Voedingsmiddelen waren in mei 1,5 procent goedkoper dan in mei 2020, maar in april lagen de prijzen van voeding nog 2,2 procent lager dan een jaar eerder. Dit heeft een opwaarts effect op de inflatie. Vooral de prijsontwikkeling van aardappelen en vers of gekoeld fruit in 2021 droeg hieraan bij.

Brandstofprijzen stijgen door
Brandstofprijzen waren in mei 19,8 procent hoger dan een jaar eerder. In april was dit nog 18,3 procent. De Nederlandse automobilist betaalde in mei gemiddeld 1,773 euro voor een liter Euro 95. Een jaar eerder was dat nog 1,482 euro per liter. Ook de prijsontwikkeling van elektriciteit had een opwaarts effect op de inflatie in mei. Bij elektriciteit zijn de leveringstarieven gestegen.

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in mei 2,0 procent duurder dan een jaar eerder, in april was dat nog 1,7 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 1,6 naar 2,0 procent.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

Het belangrijkste conceptuele verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Door de overheidsmaatregelen waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in mei, zoals vliegreizen of een bezoek aan een evenement. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden.

In aansluiting op de richtlijnen van Eurostat heeft het CBS per situatie gekozen voor de meest passende schattingsmethode. De artikelgroepen waarbinnen prijzen geschat moesten worden in verband met corona maken samen circa 3 procent uit van de consumptieve bestedingen. In een notitie worden alle keuzes toegelicht en in een maatwerktabel wordt aangegeven per artikelgroep of er een schatting is gemaakt.

Door de coronacrisis is het uitgavenpatroon van consumenten sterk gewijzigd. De wijziging van het consumptiepatroon heeft invloed op de inflatie in 2021. In een notitie wordt in detail uitgelegd op welke manier de wegingsveranderingen doorwerken op de inflatie.

Dashboard consumentenprijzen
Het dashboard consumentenprijzen toont de inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) en voor een aantal groepen consumentengoederen en -diensten. Meer prijsindicatoren zijn te vinden in het prijzendashboard. De persoonlijke inflatiecalculator geeft inzicht in de ontwikkeling van de consumentenprijzen voor een individueel consumptieprofiel.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws