113 kavels in Limburg worden verkocht

29-09-2014    10:42

113 kavels in de provincie Limburg worden te koop aangeboden omdat ze niet meer worden ingezet voor overheidsdoeleinden. De gronden, zijn sinds 26 september 2014 via inschrijving te koop.

Het gaat om in totaal bijna 72 ha waarvan ruim 42 hectare landbouwgrond, ruim 24 ha bestaande natuur en bijna 6 ha landschapselementen. De verkoop van de percelen wordt, in opdracht van de provincie Limburg, uitgevoerd door Dienst Landelijk Gebied. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met twee Notariskantoren.

De algemene inschrijfvoorwaarden, eventuele bijzonderheden per perceel en het biedingformulier kunnen worden verkregen via:

Voor gebied Noord/Midden Limburg:
Notariskantoor Roerdalen; te bereiken via: s.v.d.beek@notariskantoorroerdalen.nl of via telefoonnummer 0475-537440 www.notariskantoorroerdalen.nl

Voor Zuid Limburg:
Metis notarissen; te bereiken via: info@metisnotarissen.nl of via telefoonnummer 088- 3040383 (dat is het rechtstreekse nummer van de afdeling onroerend goed). www.metisnotarissen.nl

Perceelsinformatie
Vanaf 26 september 2014 is op de internetsite van Dienst Landelijk Gebied te zien welke percelen concreet in verkoop zijn. Deze informatie inclusief perceelskaarten is te vinden op www.dlg.nl/tekooplimburg.

De einddatum van de inschrijving is 20 oktober 2014 (17.00 uur).


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws