Bollenteler moet schade bij buurman vergoeden

19-08-2019    09:07   |    AgriHolland/Groenten&Fruit

De rechtbank Den Haag heeft op vrijdag 9 augustus een bloembollenteler veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 20.000 euro voor de schade die als gevolg van geelziek in zijn hyacintenbollen optrad in een aangrenzend perceel van een buurman die ook bollen teelt.

Ook dient hij de juridische kosten die zijn collega maakte te vergoeden. De rechter stelt dat er onvoldoende maatregelen waren getroffen om het overslaan van de ziekte op buurmans perceel te voorkomen.

De buurman had in mei 2015 geelziek ontdekt in het bewuste perceel en ook in zijn eigen perceel. Geelziek is een bacterieziekte die voorkomt bij de hyacint. De ziekte kan zowel in de bol als op de plant in het veld optreden. De bacterie verspreidt zich door regen, wind en bewerkingen in het gewas.

De deskundigen die de gedupeerde teler inriep waren van mening dat de besmetting afkomstig moest zijn van het perceel van de aangeklaagde bloembollenteler: alleen het gedeelte van het perceel dat grensde aan het perceel van de buurman was besmet, de rest niet. De gedupeerde teler klaagde zijn buurman aan omdat die te weinig deed om geelziek te voorkomen en eiste een schadevergoeding van 30.000 euro.

De rechter stelt dat alleen het risico dat een plantenziekte zich verspreidt onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen. Maar in dit geval is de verwijtbaarheid op zijn plaats aangezien de aangeklaagde bloembollenteler de heetstookbehandeling die geelziek kan bestrijden niet had kunnen voltooien. Daarom had hij extra alert had moeten zijn op geelziek en de voorkoming van verspreiding daarvan, stelt de rechter. Maatregelen die hij volgens deskundigen had kunnen treffen heeft hij nagelaten en dat moet worden gezien als onrechtmatig handelen. Daarom wordt een schadevergoeding van 20.000 gerechtvaardigd geacht.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Aanmelden Spring Fair

Voor je het weet is het weer lente! Een periode waarin consumenten hun tuin weer zomerklaar willen maken. De...