Blog: Participatie is creatie versus ervaring

25-04-2019    08:45   |    Goedemorgen

Een weblog van Ronald Kloppenburg. Hij is Export Sales Manager bij Luiten Greenhouses. Kloppenburg schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Ik ben op dit moment onderdeel van een participatieproject tussen de gemeente Maassluis en omwonenden van de straat waar ik eind april in mijn nieuwe huis intrek ga nemen.

In deze buurt ligt een stuk grond braak waar vroeger een school heeft gestaan. Deze grond behoort de gemeente Maassluis toe en zoals in bijna elke gemeente in de Randstad komen op braakliggende terreinen nieuwe woningen, het liefst zoveel mogelijk want we hebben een enorm woningtekort als we het allemaal moeten geloven. Door de aanpassingen/wijzigingen van de omgevingswet worden omwonenden betrokken in het proces. In de omgevingswet wordt onder andere een participatieve aanpak verstaan, wat betekent dat in een vroegtijdig stadium zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken worden in het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. Het is het eerste participatieproject van de gemeente Maassluis waarbij directe bewoners mee mogen denken.

Meedenken is anders dan beslissen, laten we dat even goed uit elkaar houden. We zijn met elkaar bezig om een advies op papier te krijgen waarmee eenieder zou kunnen leven. Helaas zijn er wel spelregels aan verbonden. Zo dient er, en dat is direct het meest heikele punt, 1/3 deel sociale huurwoning te worden ingedeeld. Eenieder zal begrijpen dat in een buurt waar voornamelijk koopwoningen staan en er een groot traditioneel en ouderwets Nederlands gevoel en sociaal toezicht aanwezig is, er niemand zit te wachten op een cultuurverandering. De huidige bewoners zijn nog aan het bijkomen van de ervaringen die ze voorheen met een openbare school en hangjeugd en de hieraan gekoppelde andersdenkende cultuur hebben moeten meemaken. Het belangrijkste uitgangspunt is dus het behouden van de unieke omgevingscultuur. We zeggen dus niet dat we, even heel plat gezegd, buitenlandse culturen uitsluiten dus bestook dit niet direct met dat idiote woord discriminatie.  

In onze sector en mijn beroep als exportmanager hebben we dagelijks te maken met participatie, zowel extern als intern. Participatie betekent niets anders dan actieve deelname. Eigenlijk participeren we de hele dag door en dient het uiteindelijke resultaat altijd ten goede te komen van het gezamenlijk belang, onze sector, onze bedrijven, onze samenwerkingsverbanden etc. Het grootste goed en de meeste winst bij participatie behalen we door er zonder (voor)oordeel aan deel te nemen en focussen op onze eigen creatieve inbreng binnen het groepsbelang. Uiteraard spelen ervaringen uit eerdere processen wel een heel belangrijke rol. Ervaringen zijn belevenissen uit het verleden die ons hebben doen groeien of remmen. Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer tegen dezelfde steen dus er dient naast voldoende creatief vermogen ook voldoende ervaring aanwezig te zijn om een gezamenlijk plan en uiteindelijk succes te kunnen realiseren.

Uiteraard zijn er binnen een groep participerende mensen ook leiders en beslissers nodig. Zouden we die niet hebben dan blijven we eindeloos discussiëren en bestaat de kans dat het eigenbelang de overhand gaat nemen. Daarom zijn er directie/projectleiders/managers nodig die het proces van A-Z begeleiden en hierin gepokt en gemazeld zijn. De besten kunnen zich openstellen voor de creativiteit en ervaringen van de medeparticipanten aan het proces en weten dit unieke proces uiteindelijk altijd om te zetten naar de grootste winst.    


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws