UO ook van belang voor de glastuinbouw zelf

UO ook van belang voor de glastuinbouw zelf

Elk glastuinbouwbedrijf moet jaarlijks voor 1 mei zijn milieurapportage indienen bij het bevoegd gezag. Om alle milieurapportages te verzamelen en op te slaan heeft het bevoegd gezag een stichting opgericht die de database beheert: de Uitvoeringsorganisatie (oftewel de UO). Door de milieurapportages centraal op te slaan, kunnen er landelijke conclusies worden getrokken, die het beleid voor de glastuinbouw mede bepalen. Correcte milieurapportages zijn van belang om het beleid uitvoerbaar te houden.

Op basis van de milieurapportage berekent de database bij substraatteelten de hoeveelheid stikstof die gedurende het jaar is geloosd. Voor het lozen van meststoffen gelden landelijke regels, namelijk de emissienormen voor stikstof. Door de emissienormen voor stikstof steeds strenger te maken is het de bedoeling dat er meer drainwater wordt hergebruikt en de lozing van meststoffen afneemt. Voor die aanscherping van de emissienorm wordt o.a. gekeken naar de milieurapportages. Als veel bedrijven rapporteren dat ze geen meststoffen lozen, dan leidt dat tot de conclusie dat de norm scherper kan. Een nullozing rapporteren terwijl er wel geloosd is, lijkt dus wel een makkelijke oplossing voor dat jaar maar heeft de jaren daarna zijn consequenties.

Lees hier meer

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v