Tweede fase in project voorzuiveren waterberging

Tweede fase in project voorzuiveren waterberging

De volgende stap wordt gezet naar zelfvoorzienendheid voor gietwater binnen Greenport Boskoop. Het vooronderzoekstraject bij de deelnemende bedrijven is inmiddels afgerond. TU Delft start met zogenaamde kolomproeven met zand en actiefkool voor voorzuivering.

Greenport Boskoop heeft begin dit jaar ambitieuze stappen gezet met de start van het driejarig projectonderzoek Naar een circulaire schoonwatervoorziening in de boom-en sierteelt Greenport Boskoop. Noodzakelijk omdat voldoende goed gietwater geen vanzelfsprekendheid meer is. Klimaatverandering vraagt dat we op een andere manier met water omgaan. Innovatieve oplossingen zoals ondergrondse waterbergingen dragen bij aan zelfvoorzienendheid.

Het onderzoek focust zich met name op het zuiveringsproces. Dit met doel om, naast schoon water van het kasdek, ook water van de open teelt of pot-en containerteelt op te slaan in de bodem. Het vooronderzoek is afgerond en TU Delft start met de tweede fase in het onderzoek.

Vooronderzoeken deelnemende kwekers
Tien visionaire ondernemers nemen deel aan dit project. Afgelopen periode hebben de vooronderzoeken bij deze kwekers plaatsgevonden. Focus bij deze onderzoeken lagen op de technische haalbaarheid van ondergrondse opslag en een algemene gebiedsbeschrijving. De deelnemende groep geeft een goede steekproef. De bedrijven hebben een grote variëteit in oppervlakte, teeltsystemen, watersystemen en waterbehoeften. Projectleider Hans Merton, senior adviseur bij Acaciawater is enthousiast: "De samenwerking met de deelnemende kwekers levert daarmee een prachtige kans om ondergrondse waterberging in de regio Boskoop vorm te geven."

Start kolomproeven
TU Delft is gestart met kolomproeven. Met behulp van deze kolomproeven wordt onderzocht in hoeverre een zand- en actiefkoolfilter geschikt is om restanten gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen uit het opgevangen water uit de pot- en containerteelt. Tevens geven de kolomproeven een indicatie hoe lang het filter goed zal blijven werken. Naar verwachting zijn de uitkomsten daarvan dit najaar gereed. Daarna volgt de bouw van een pilotinstallatie waarmee water van de containervelden gezuiverd wordt. De werking van de pilotinstallatie zal intensief worden gemonitord. Indien de resultaten positief zijn kan in de toekomst het zuiveringsconcept daadwerkelijk worden ingezet voor de ondergrondse opslag van het opgevangen water. Op deze manier ontstaat er in de diepere ondergrond een zoetwaterbel die aangesproken kan worden als beregeningswater in de zomerperiode.

Samen naar circulaire schoonwatervoorziening
Samen met een grote groep stakeholders wordt gewerkt aan het gezamenlijke doel: een circulaire schoonwatervoorziening in de boom-en sierteelt Greenport Boskoop. Het onderzoeksproject wordt naast de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en tien innovatieve ondernemers uit het gebied mede mogelijk gemaakt door LTO Noord, Gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Groene Hart Werkt en Hagelunie.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v