Toelichting Routekaart Duurzaam Gietwater

Toelichting Routekaart Duurzaam Gietwater

Als vervolg op het Toekomstplan Gietwatervoorziening Glastuinbouw hebben Glastuinbouw Nederland, gemeente Westland, hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland in de periode januari 2022 tot september 2023 samengewerkt aan de Routekaart Duurzaam Gietwater Westland. De routekaart is tot stand gekomen onder begeleiding van extern procesbegeleider APPM.

Aan de basis van de routekaart liggen een bestuurlijk ondertekende intentieverklaring (Glastuinbouw Nederland, hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland) en een Joint Fact Finding document.

Waarom een alternatieve gietwatervoorziening?
Om over goed, genoeg en betaalbaar gietwater te kunnen beschikken, vangen glastuinders in het Westland zelf regenwater op en bewaren ze dat in grote bassins. Dit dekt een groot deel van hun behoefte, maar is jaarrond niet genoeg. Daarom vullen de tuinders dat in de droge maanden aan met grondwater dat ze zelf onttrekken uit de ondergrond. Ze ontzouten het brakke grondwater middels omgekeerde osmose waarna ze het zoete water gebruiken (rendement ongeveer 50%) en het restwater met de zouten (brijn) terugbrengen in de (nog) diepere ondergrond.

Deze werkwijze wordt veelvuldig toegepast waardoor er gebiedsafhankelijk ongewenste milieueffecten ontstaan (toename van de bodemdaling (Deltares 2018, Geofoxx 2022), verzilting ondergrond). De betreffende overheden provincie Zuid-Holland, gemeente Westland en hoogheemraadschap van Delfland willen de grondwateronttrekking en brijnlozing door glastuinders sterk terugbrengen, de gietwatervoorziening van de glastuinbouw verduurzamen en het watersysteem in het Westland toekomstbestendig maken.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v