'Opnieuw veel fouten gemaakt bij teeltwisseling'

'Opnieuw veel fouten gemaakt bij teeltwisseling'

Op 27 oktober trokken twintig toezichthouders, waaronder acht bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) langs de tuinbouwbedrijven in Westland, Midden-Delfland en Oostland. Hun aandacht richtte zich primair op bedrijven waar van teelt werd gewisseld. “De waterkwaliteit heeft daar altijd extra van te lijden”, licht Robbert Ballings van Hoogheemraadschap Delfland toe. “Ondanks uitgebreide voorlichting en waarschuwingen vooraf zijn er zeventien overtredingen geconstateerd. Dat viel me erg tegen.”

De teeltwisseling is altijd een hectische periode, waarin afgedragen gewassen en substraat worden geruimd en de bedrijven een grondige schoonmaakbeurt krijgen. En vanwege die hectiek wordt er niet altijd zorgvuldig gewerkt. “Wij zien dat ieder jaar terug in de waterkwaliteit rond tuinbouwbedrijven”, zegt senior handhaver Ballings van Hoogheemraadschap Delfland. “Tijdens de teeltwisseling meten we daar hogere concentraties van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en reinigingsmiddelen in het oppervlaktewater. Er wordt dan meer restwater geloosd, er ontstaan lekstromen vanuit containers met gewas- en substraatresten, er liggen gewasresten naast containers en er spoelt vervuild water van erfverhardingen naar de watergangen. Dat hoort niet en het hoeft niet, maar toch gebeurt het elk jaar opnieuw. Strengere handhaving is helaas nodig.”

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikel