Nieuwe wet hergebruik stedelijk afvalwater

Nieuwe wet hergebruik stedelijk afvalwater

Vanaf 26 juni 2023 zijn in Nederland een uitvoeringsbesluit en een uitvoeringsregeling van kracht die regels stellen aan het hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Deze wetgeving is opgesteld om invulling te geven aan verordening van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 (nr. 2020/741) inzake minimumeisen voor hergebruik van water.

Met deze wetgeving wordt de provincie bevoegd gezag voor het hergebruik van stedelijk afvalwater (oftewel het effluent van rioolwaterzuiveringen). Voor dit hergebruik is een vergunning nodig. De uitvoerende instantie is de omgevingsdienst. Behalve een vergunning is er ook een risicobeheerplan vereist dat de basis vormt voor de vergunning. Bij het opstellen van het risicobeheerplan moeten alle verantwoordelijke partijen betrokken zijn inclusief de eindgebruikers. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een handreiking voor het opstellen en beoordelen van een risicobeheerplan.

Voor het hergebruik van het stedelijk afvalwater is in ieder geval een aanvullende zuiveringsstap nodig. Ook mag dit water niet worden gebruikt in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v