Minder overschrijdingen in 2023, zorgen voor 2024

Minder overschrijdingen in 2023, zorgen voor 2024

In het agrarisch gebied van Rijnland werden in 2023 in totaal minder normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen waargenomen dan in 2022. Met name in de boom- en bollenteelt was dit het geval; in de glastuinbouw werden wel meer normoverschrijdingen geconstateerd dan het jaar ervoor. Lagere concentraties en minder overschrijdingen zijn belangrijk voorde verbetering van de waterkwaliteit. De komende jaren is een verdere afname naar nul normoverschrijdingen nodig om te voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen die landelijk zijn gesteld in de Toekomstvisie duurzame gewasbescherming 2030.

In de eerste drie maanden van 2024 zijn er in de Bollenstreek al net zoveel normoverschrijdingen gemeten als in heel 2023. Dat betekent dat bij de toepassing van middelen te hoge concentraties in de sloten terechtkomen. Ook bij de glastuinbouw zijn in de eerste maanden van 2024 alweer normoverschrijdingen waargenomen. Het is belangrijk dat het aantal normoverschrijdingen daalt. Niet alleen voor de verbetering van de waterkwaliteit maar ook om te voorkomen dat middelen verboden worden en daarmee voor het behoud van een effectief middelenpakket voor agrariërs.  

Schoon water voor een gezond imago
Schoon en gezond water is belangrijk voor iedereen. Niet alleen voor mens, plant en dier maar ook voor de economie en het imago van de agrarische sector. Rijnland werkt in verschillende projecten met agrariërs samen om de normoverschrijdingen te verminderen. Zo is het Landbouwportaal Rijnland opgericht om agrariërs in de open teelten te ondersteunen bij het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit op hun bedrijf. En om duurzaam en toekomstbestendig te ondernemen. Agrariërs kunnen oor vier verschillende thema’s via dit portaal een kosteloze en onafhankelijke coach aanvragen. De coach deelt zijn of haar kennis en geeft adviezen die aansluiten bij het bedrijf. Voor sommige geadviseerde maatregelen is subsidie beschikbaar en via het portaal aan te vragen. Kijk voor meer informatie op www.landbouwportaalrijnland.nl.

De sierteelt is een belangrijke economische sector in Nederland. Mensen van over de hele wereld genieten van de mooie planten, bloemen en bomen uit Nederland. Bij het telen van de gewassen worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit is noodzakelijk is bij het beschermen van de gewassen tegen ziekten en plagen. Het gebruik ervan kan echter ook gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Daarom monitort Rijnland de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v