Meertrapsfiltratie kan drainwater verbeteren

Meertrapsfiltratie kan drainwater verbeteren

Terugspoelwater van filtratiesystemen staat een volledig gesloten watersysteem in de weg. In pilottesten is aangetoond dat meertrapsfiltratie met fijnere filtratie de kwaliteit van drainwater sterk kan verbeteren. De verbeterde filtratie blijkt niet te leiden tot een betere werking van ontsmetters, gebaseerd op UV of ozon.

Om al het drainwater te kunnen hergebruiken moet de waterkwaliteit gecontroleerd en beheerd worden. Filtratie kan een belangrijke rol spelen in dit proces, omdat het andere techniek in staat stelt beter te functioneren (lees: desinfectie- en irrigatietechniek, pompen en buffertanks). Door deeltjes uit het water te verwijderen worden verstoppingen en de vorming van een sliblaag in buffertanks voorkomen en daarmee worden vestigingsplaatsen voor ziektes uit het teeltsysteem gehaald.

In de huidige praktijk wordt filtratie over het algemeen ingezet volgens de minimale eisen die leveranciers van nageschakelde techniek opleggen. Dit is niet de optimale situatie voor de waterkwaliteit op de bedrijven, metingen laten zien dat er vooral heel veel kleine deeltjes in het water zitten die er met deze ‘conventionele’ filtratie niet uit worden gehaald. Een bijkomende uitdaging is dat de meeste filters gespoeld moeten worden voor het afvoeren van de deeltjes. Dit spoelwater bevat gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten en moet daarom ook geregistreerd worden voor de emissienormen stikstof.

Over het algemeen hebben filters met een fijnere filtratiegraad meer spoelwater dat behandeld moet worden. Een manier om deze hoeveelheid filterspoelwater te verminderen is het in serie plaatsen van meerdere filterstappen, met een steeds fijnere filtratiegraad. De grofste filters halen daarmee de grove delen uit het water en de fijnste filters alleen de fijnste deeltjes. De individuele filters hoeven op die manier het minst gespoeld te worden.

In onderzoek door WUR is gezocht naar manieren om deze filtratie in recirculerende glastuinbouw teeltsystemen te optimaliseren: verwijderen van fijnere deeltjes, zonder dat lozing van spoelwater nodig is. Door het spoelwater van de filters op te vangen in een aparte buffertank en dit water vervolgens met lage capaciteit op een zwaar doekfilter te brengen, konden de meeste deeltjes verwijderd worden bij het minste verbruik van filterdoek. Het spoelwater kan daarna teruggevoerd worden naar de draintank voor hergebruik.

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v