Groen licht Collectieve Zuivering Westland

Groen licht Collectieve Zuivering Westland

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat een PACAS-installatie bouwen op AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Deze gaat gewasbeschermingsmiddelen zuiveren uit het restwater van bij de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. aangesloten glastuinbouwondernemingen en medicijnresten van de inwoners in dit gebied.

Dat is goed nieuws voor de ondernemers en voor de waterkwaliteit. Vrijdag zetten Jacco Vooijs en Martin Boers namens de coöperatie en hoogheemraad Ruud Egas namens het Hoogheemraadschap van Delfland hun handtekening onder de benodigde papieren.

Ondernemers in de glastuinbouw moeten het restwater van hun teelten ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen voor zij het mogen lozen. Dat mag ook collectief gebeuren. Een groep van ca. 300 ondernemers in het Westland heeft Delfland gevraagd dit voor hen te doen. Delfland zuivert elke dag het afvalwater van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en instellingen en is hiervoor dus een deskundige en betrouwbare partner. Het bestuur van Delfland heeft het verzoek van de ondernemers gehonoreerd: collectief zuiveren levert schoner water op en is robuuster en energiezuiniger dan 300 individuele zuiveringsinstallaties. Delfland gaat hiervoor het proces op AWZI Nieuwe Waterweg aanpassen. Om zoveel mogelijk ondernemers de mogelijkheid te geven om mee te doen, wordt onderzocht of met een extra gemaal en een persleiding ook de tuinders uit De Lier kunnen worden aangesloten op de collectieve zuivering.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v