Glastuinbouw Waterproof inventariseert vragen

Glastuinbouw Waterproof inventariseert vragen

De komende weken worden de kennisvragen geïnventariseerd die er liggen binnen het Innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof. Recent is namelijk de oproep 2024 voor nieuwe PPS-projecten vanuit de Topsector geopend. De komende maanden worden gebruikt om, samen met kennisinstellingen, nieuwe projectvoorstellen te formuleren die voor financiering kunnen worden ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en bij Stichting Kennis in je Kas.

Glastuinbouw Waterproof heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel, alsmede de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater. Om de doelstelling te bereiken is samenwerking van groot belang. Samenwerking tussen ondernemers, ketenpartners, wetenschap en overheden. Binnen Glastuinbouw Waterproof vinden diverse projecten samen met hen plaats op het gebied van optimaal hergebruik, beperken emissie, telen op alternatieve teeltsystemen, ontwikkelen van ontsmettings- en zuiveringstechnieken.

"Heeft u als teler ideeën voor projecten en/of kennisvragen die binnen het programma Glastuinbouw Waterproof kunnen vallen, dan horen we dat graag van u. U kunt hiervoor contact opnemen met Margreet Schoenmakers en/of met uw netwerkcoördinator van Glastuinbouw Nederland. Doet u dit het liefst voor 8 mei, om zeker te zijn dat wij u idee nog mee kunnen nemen in de lopende inventarisatie."

Meer informatie over actielijnen binnen Glastuinbouw Waterproof van de Stichting Kennis in je Kas
Meer informatie over de oproep van de Topsector

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v