Een dikke onvoldoende voor waterkwaliteit Nederland

Een dikke onvoldoende voor waterkwaliteit Nederland

De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van alle EU-lidstaten; maar 1 procent van onze wateren verdient het predicaat ‘goed’. De kans is dan ook klein dat we tijdig voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. "We zullen in dit waterland zowel boeren, burgers als industrie minder vrijblijvend tegemoet moeten treden", zegt Peter Schipper, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research.

Vanaf de jaren tachtig was er in Nederland een flinke daling van de watervervuiling bereikt. Inmiddels heeft Nederland nog maar vijf jaar om in alle wateren een 'goede toestand' voor elkaar te krijgen. Een uitdaging, mede door een complexe Europese richtlijn en tekortschietende handhaving. Toch zijn er ook lichtpuntjes, aldus Peter Schipper, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research: "Het waterbewustzijn in Nederland is niet hoog. Positief is wel dat de waterkwaliteit inmiddels duidelijk hoger op de politieke agenda staat."

Lees hier verder

Bron: Wageningen U&R

Deel artikel