'Beluchten positief voor water en wortelmilieu'

'Beluchten positief voor water en wortelmilieu'

In PPS Grenswaarden Waterkwaliteit wordt grensverleggend werk verricht aan een meetsysteem en een stuurmodel voor het beheersen van de waterkwaliteit in recirculatiesystemen. Onder leiding van Stichting Control in Food & Flowers verzamelen de projectpartners data en worden er verbanden gelegd tussen parameters die van invloed zijn op de groei en gezondheid van planten. Ruud Kaarsemaker praat ons bij over de invloed van beluchten (nanobubbels) op de microbiële activiteit in het gietwater en het wortelmilieu.

Het onderzoek waarvan Kaarsemaker tussentijds verslag uitbrengt, werd in een vorig artikel over het PPS Grenswaarden Waterkwaliteit al aangestipt door projectleider André van der Wurff. Hierin wordt ingezoomd op de zuurstofhuishouding en de ontwikkeling van microbieel leven in verschillende soorten gietwater.

Voedingsbron voor micro-organismen
“In recirculatiesystemen meng je tijdens de gietwaterbereiding altijd een deel ontsmet drainwater bij”, steekt Kaarsemaker van wal. “Direct na het ontsmetten bevat het water vrijwel geen micro-organismen meer, maar nog wel uiteenlopende organische bestanddelen. Die vormen een voedingsbron voor micro-organismen in de schoonwatersilo. Een snelle manier om de ontwikkeling van micro-organismen vast te stellen en te volgen, is het meten van het zuurstofgehalte in het water. Microbiële activiteit gaat namelijk gepaard met zuurstofverbruik.”

Belucht en niet-belucht water
Om een scherper beeld te krijgen op microbiële groei en het zuurstofverloop in watersystemen zijn watermonsters van verschillende kwaliteit en herkomst verzameld en doorgemeten. In het lab is vervolgens een proef uitgevoerd op jonge tomaten planten, Merlice of de onderstam maxifort in steenwolblokken. De projectgroep was vooral benieuwd naar de effecten die het bijmengen van water met micro-organismen tijdens de gietwaterbereiding te zien geeft in het wortelmilieu. Een belangrijke nevenvraag was of beluchten met nanobubbels tot andere uitkomsten leidt. Als referentie is er ook schoon bassinwater gebruikt waarin geen ontsmet drainwater was bijgemengd.

Zuurstofgehalte daalt
Kaarsemaker: “Na een gietbeurt, waarbij gedurende 5 minuten water werd opgezet tot 2.5 cm,  zagen we het zuurstofgehalte in het steenwol blok bij de onbeluchte behandelingen telkens dalen. Soms zo sterk, dat het een nadelige invloed had op de groei van de tomatenplanten.

Lees hier meer

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v