Belasting, ruimtelijke ordening en SDE++

Belasting, ruimtelijke ordening en SDE++

In een nieuw vlog besteedt Glastuinbouw Nederland-voorzitter Adri Bom-Lemstra aandacht aan de impactanalyse van de belastingwijzigingen en de consequenties van ruimtelijkordeningsregelingen waar Water en Bodem sturend gaan worden. Maar ze heeft het ook over de voornemens van het ministerie van EZK voor de SDE++.

 

Bron:

Deel artikel