Virtuele Lysimeter gereed, maar nu doorpakken

Virtuele Lysimeter gereed, maar nu doorpakken

De emissie vanuit de grondteelt moet worden beperkt om te kunnen voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water. De Virtuele Lysimeter is daarin een belangrijk hulpmiddel. Binnen het afgeronde project Zorgplicht grondgebonden teelten is - mede met financiering vanuit Stichting Kennis in je Kas - een virtuele lysimeter ontwikkeld. De Virtuele Lysimeter stelt telers van grondgebonden gewassen in staat het beregeningsoverschot te minimaliseren, zodat zij daarmee te kunnen voldoen aan de ‘zorgplicht’ uit het activiteitenbesluit glastuinbouw.

In dit project is de virtuele lysimeter (VL) ontwikkeld, een programma dat een teler inzicht geeft in de waterbalans van zijn bodem en waarmee de watergift kan worden afgestemd op de gewasbehoefte. Het model is van een prototype doorontwikkeld tot een volwaardige werkende on-line versie. Validatie van de VL heeft plaatsgevonden bij vier bedrijven waar een fysieke lysimeter aanwezig was, met verschillende gewassen. Bij een chrysantenbedrijf zijn totaal 13 teelten gevalideerd, bij een bedrijf met zomerbloemen was dit met vier teelten met trachelium of violieren, bij alstroemeria was dit in een continuteelt gedurende 2.5 jaar en tenslotte is er gevalideerd bij een biologisch groentebedrijf met een teeltcyclus van paprika, tomaat, paprika in drie teeltjaren.

De resultaten gaven overall een zeer acceptabele tot goede match tussen de berekende en de gemeten hoeveelheid drainwater. Dit duidt er op dat de modelparameters goed gekalibreerd zijn. De opgetreden afwijkingen waren voor het grootste deel terug te voeren op technische oorzaken, zoals registratie fouten, defecte pompjes, of kleppen). Voor de deelnemende telers is het nog wel een uitdaging om de beregeningsadviezen van de VL te volgen. Bij sommigen lukt het goed om de uitspoeling en daarmee emissie van nutriënten te minimaliseren, bij andere bedrijven is dit nog niet het geval. Naast de al genoemde bedrijven is op zes andere bedrijven verspreid over Nederland, met diverse teelten (chrysant, lysianthus, radijs, amaryllis) de VL geïnstalleerd, om ervaring op te doen met het systeem.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v