Vertify test systeem met verrijkte nanobubbels

Vertify test systeem met verrijkte nanobubbels

Binnenkort start Vertify een nieuw onderzoeksproject, waarin het watersysteem wordt verrijkt met nanobubbels van zuivere waterstof en zuurstof. Het gaat om een nieuwe, op elektrolyse gebaseerde technologie van het Australisch/Nederlandse bedrijf Hydrogen Technologies EU. De producent claimt meerdere positieve effecten, zoals een schoon en gezond watersysteem zonder inbreng van chemische middelen, een gezonder wortelmilieu en positieve effecten op het metabolisme, de weerbaarheid en de productie van gewassen.

“Het zijn stevige claims”, erkent Chief Technology Officer Mario van den Bree vanuit zijn kantoor in Alkmaar. “In het lab zijn die effecten al aangetoond en we kunnen ze onderbouwen. Voor een succesvolle businesscase moeten we kunnen opschalen naar grotere units en watersystemen. De glastuinbouw heeft wat dat betreft veel potentie. Voor praktijkonderzoek is Nederland dan het aangewezen land.”

Elektrolyse
Aan de ontwikkeling van de technologie is vijf jaar gewerkt. Bij elektrolyse van water ontstaat er aan de ene elektrode zuiver waterstofgas, terwijl er aan de andere elektrode zuivere zuurstof vrijkomt. Beide gassen worden direct als nanobubbels geïnjecteerd in het watersysteem. Deze blijven langdurig in oplossing en kunnen zo ook de planten bereiken. Uitgaande van de vermeende positieve effecten, zou dat wellicht het voornaamste doel moeten zijn.

Reiniging en plantenvoeding
Van den Bree: “Nanobubbels kun je op elke willekeurige plaats in het systeem brengen, de keuze is aan de gebruiker. Het apparaat heeft een hoge capaciteit, waarmee we het zuurstofgehalte over een ruim bereik kunnen sturen. Zuurstof oxideert zowel organische als anorganische stoffen en houdt het systeem schoon. In tegenstelling tot waterstofperoxide, dat zich gedraagt als een radicaal, is het echter niet schadelijk voor de rhizosfeer van de plant en draagt het juist bij aan een gezond, actief wortelgestel. Pathogenen krijgen veel minder kans.”
Waterstofmoleculen en -ionen kun je volgens de technoloog ook beschouwen als voedingssupplement en antioxidant. Ze worden met het water door de plant opgenomen en dragen bij aan tal van fysiologische en biochemische processen die nodig zijn voor een gezonde groei en ontwikkeling. Den Bree spreekt van aantoonbaar positieve effecten op opbrengst en kwaliteit. Als deze claims in de onafhankelijke proef bij Verttify worden bevestigd, zou dat een geweldige opsteker zijn.

Tulp, paprika en tomaat
“We starten begin februari met tulp, die de kortste teeltcyclus heeft”, licht de CTO toe. “Vervolgens komen tomaat en paprika aan de beurt. Daarvan volgen we de ontwikkeling vanaf kiemen tot en met de eerste productieweken. Deze vergelijken we met referentieteelten die het gebruikelijke gietwater krijgen. Onze verwachtingen zijn heel hoog gespannen. Vanuit de praktijk is er ook al concrete belangstelling.”

De praktijkproef heeft een duur van zes maanden en wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (Stowa).

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v