Alstroemeria zonder chemie

Alstroemeria zonder chemie

Een van de doelstellingen van het onderzoek Alstroemeria van Toekomst dichtbij was een teelt vrij van emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Deze doelstelling is gedurende de ruim twee jaar van het onderzoek behaald: het is gelukt om het gewas in de afdeling met de Teelt van de Toekomst gezond te houden zonder enig inzet van chemie.

De bij de start opgestelde strategie was gericht op het beheersen van trips en luis en moest gaandeweg op basis van monitoren worden aangepast. Anders dan bij de Chrysant, hadden Orius laevigatus en Transeius montdorensis zich na twee maanden bijvoeren met Artemia niet gevestigd in het Alstroemeria gewas. De aangepaste, succesvolle strategie voor tripsbestrijding bestond uit een combinatie van 1- pad hygiëne, 2- frequent scouten, 3- de inzet van de bodemroofmijt Stratiolaelaps scimitus (voorheen Hypoaspis miles) die poppen van trips bestrijdt in de bodem en 4- de bladroofmijt Neoseiulus cucumeris (0,3 zakje per m² per week en een verdubbeling van de dosering naar 0,6 zakjes per m² bij toename op de vangplaat).

De luisbestrijding (Boterbloemluis onder in het gewas en aardappeltopluis boven in het gewas) heeft voornamelijk plaatsgevonden door een goede vestiging van de galmug A. aphidimyza. Een bladluisexplosie is zelfs opgeruimd door eenmalig een overkill aan galmuggen uit te zetten van 7/m². Daar waar luisparasitering door sluipwespen gezien wordt, is het vooral door A. ervi. Deze strategie is ook succesvol gebleken in de afdelingen waar het onderzoek “Alstroemeria en haar lichtcriteria” plaatsvond. Aanvullend op de beschreven bestrijdingsstrategie waren deze afdelingen voorzien van insectengaas in de luchtramen. De trips druk was hier heel laag gedurende de gehele looptijd van het onderzoek (21 maanden). Uit de proef blijkt ook dat de beheersing van andere plagen zoals cicaden en slakken voor knelpunten zouden kunnen zorgen.

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v