Tuinbouw koploper met jonge bedrijfshoofden

Tuinbouw koploper met jonge bedrijfshoofden

In 2023 was bijna 20 procent van de bedrijfshoofden in de landbouw 67 jaar of ouder. In 2013 was dat nog 17 procent. De akkerbouw telde het hoogste aandeel bedrijfshoofden van 67 jaar of ouder. Het aandeel bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar nam tegelijkertijd ook toe, naar 9,4 procent. De tuinbouw telde het hoogste percentage jongere bedrijfshoofden. Dit blijkt uit definitieve cijfers van de landbouwtelling van het CBS.

In de akkerbouwsector was in 2023 29 procent van de bedrijfshoofden 67 jaar of ouder. Daarmee was dit de meest vergrijsde sector in de landbouw. Ook onder de combinatiebedrijven en de graasdierbedrijven was het aandeel bedrijfshoofden in deze leeftijdscategorie relatief groot. In totaal waren er bijna 10 duizend agrarische bedrijven met bedrijfshoofden ouder dan 67 jaar.

In 2023 waren er 4 770 agrarische bedrijven die werden geleid door een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar. De tuinbouwsector was de sector met het grootste aandeel bedrijfshoofden jonger dan 40 (12 procent), gevolgd door de hokdierensector en graasdierhouderij.

In totaal hadden 6 090 bedrijven in 2023 een Standaard Opbrengst (SO) van meer dan 1 miljoen euro. Hiervan werd 15 procent geleid door een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar. Met iets meer dan 6 procent was het aandeel bedrijfshoofden van 67 jaar of ouder in deze klasse het kleinst.

Er waren ruim 9 duizend bedrijven in de SO-klasse van een half miljoen euro tot 1 miljoen euro. Het aandeel bedrijven in deze klasse dat geleid werd door jongere boeren is met 11 procent relatief groot. Acht procent van deze bedrijven was in handen van bedrijfshoofden van 67 of ouder.

De SO-klasse van 3 duizend tot 25 duizend euro bestond in 2023 uit ruim 8 duizend bedrijven. Hier waren vooral bedrijfshoofden van 67 jaar of ouder actief (38 procent), 8 procent van de boeren in deze klasse was jonger dan 40.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v