Schat aan informatie over meerwaarde van groen

Schat aan informatie over meerwaarde van groen

Groen is meer dan mooi alleen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan klimaatvraagstukken, biodiversiteit, psychische gezondheid, leer- en werkprestaties en zorgkosten. Allemaal actuele onderwerpen waarin groen kan bijdragen bij het oplossen of verlichten van problemen. De Groene Stad, waarvan Royal FloraHolland één van de partners is, zet zich in voor een leefbare en gezonde stedelijke leefomgeving voor bewoners, werknemers, patiënten en leerlingen.

In het kader van het kennisprogramma De Groene Agenda werken kennisinstellingen, universiteiten en ondernemers samen aan het verzamelen en initiëren van nieuwe kennis en toepassingen. Ook Royal FloraHolland neemt deel aan De Groene Agenda. "Dat doen we samen met Stichting De Groene Stad. Onderzoek is één van de zaken waarin De Groene Stad investeert. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in een serie factsheets. Tientallen wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven de meerwaarde van groen. Op de website De Groene Stad vind je naast de factsheets allerhande vrij beschikbare informatie over diverse thema’s zoals zorg, leren, wonen, werken en financiële meerwaarde. Makkelijk te filteren op onderwerp. Neem eens een kijkje en laat je inspireren."

Bron: Royal FloraHolland

Deel artikel