Tweede Centrum Weerbare Sierteeltsector

Tweede Centrum Weerbare Sierteeltsector

Op 4 december opende Burgemeester Bouke Arends samen met Steven van Schilfgaarde CEO Royal FloraHolland en Dick van der Ende van Politie-eenheid Den Haag het nieuwe Centrum Weerbare Sierteeltsector op de hub van Royal FloraHolland in Naaldwijk. "Met de nieuwe plek vergemakkelijken we de operationele samenwerking rondom ondermijning in de sierteelt."

In publiek private samenwerking Weerbare Sierteeltsector werken overheidsinstanties en bedrijven samen om preventieve en repressieve maatregelen te nemen tegen criminele inmenging. Het doel is om de veiligheid van ondernemers en medewerkers te vergroten denk hierbij aan fysieke maatregelen zoals cameratoezicht en ook controles op en om de hubs van Royal FloraHolland. "Dit is het tweede centrum, sinds april 2022 hebben we ook al een Centrum Weerbare Sierteelt op onze hub in Aalsmeer. Het Centrum Weerbare Sierteeltsector biedt een ontmoetingsplek en aantal werkplekken voor medewerkers van de Weerbare Sierteeltsector. Door de krachten te bundelen vormen we gezamenlijk zowel met de overheidsdiensten als met de ondernemers een sterk front tegen de ondermijnende criminaliteit en houden we ook de sierteeltsector sterk en veilig”, aldus burgemeester Bouke Arends bij de opening van het centrum.

Misbruik van de kracht van de sector
De sierteelt heeft een sterke exportpositie, maar dat heeft ook een keerzijde. "De sector is kwetsbaar vanwege de internationale en dagelijkse vers logistiek. Criminelen maken misbruik van de kracht van de sector voor onder andere smokkel van verdovende middelen, wapens en cashgeld. Ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust en we zien dat medewerkers onder druk worden gezet of via afpersing gedwongen worden om mee te werken. Dit creëert mogelijk een onveilige werkomgeving en dat willen we voorkomen. Ook arbeidsuitbuiting valt binnen de aanpak Weerbare Sierteeltsector. Royal FloraHolland streeft naar een betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats, waar we gebruikers van onze hub een veilige werkplek en -omgeving bieden."

Samenwerking
De aanpak Weerbare Sierteeltsector vindt het belangrijk om het mooie van de sector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus is daarom vooral preventie, dat doen zij door ondernemers te helpen weerbaar te worden door hen van kennis te voorzien. "Ondernemers kunnen zo zelf maatregelen nemen om criminaliteit te voorkomen. Maar zij kunnen ook makkelijker signalen van criminaliteit herkennen en misstanden melden. Ons doel is samen de sierteeltsector sterk en veilig te houden. Weerbare Sierteeltsector doet dat in nauwe samenwerking tussen bedrijven en de overheid en ontvangt daarbij (financiële) steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Ondermijning."

Bron: Royal FloraHolland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v