'Verandering teeltgebieden is continu proces'

'Verandering teeltgebieden is continu proces'

In de rubriek ‘Regiovoorzitter in beeld’ laat Glastuinbouw Nederland maandelijks een regiovoorzitter aan het woord over zijn of haar bestuursactiviteiten, ondernemerschap en visie op de actualiteit. Dit keer: Jacco Vooijs van de subregio’s Westland, Aalsmeer en Noord-Holland Noord.

De landelijke hoofdthema’s van de glastuinbouw voeren ook de boventoon bij ondernemers in de regio’s Noord- en Zuid-Holland. “Uiteraard”, zo benadrukt Jacco Vooijs, die als voorzitter nauw betrokken is bij de subregio’s Westland, Aalsmeer en Noord-Holland Noord, “dit zijn immers toonaangevende teeltgebieden.” Regionaal houdt vooral de herstructurering de gemoederen bezig. “Dat is een tijdrovend en voortdurend proces. Verandering is van alle tijden, maar ondernemers moeten daar wel klaar voor zijn.”

Het antwoord op de vraag welke onderwerpen zijn agenda en die van de ondernemers in zijn regio bepalen, kan Jacco Vooijs snel en vloeiend opsommen: huisvesting internationale werknemers, fossielvrij telen, goed gietwater, kwaliteit oppervlaktewater en in het verlengde daarvan de druk op het middelenpakket. “Allemaal dossiers met een hoge prioriteit voor de korte en langere termijn. Internationale werknemers hebben we keihard nodig. Om ze te behouden is goede huisvesting een vereiste. Dat we wegmoeten van fossiel is eveneens een gegeven. De toekomst voor de glastuinbouw ligt in duurzamere energievormen; een mix van wind, zon, restwarmte, aardwarmte, kernenergie en waterstof. Het belang van goed gietwater wordt weleens onderschat, maar gaat naar de toekomst toe meer en meer spelen. En willen we ook de komende jaren nog kunnen beschikken over een afdoend middelenpakket, dan moeten we de kwaliteit van het oppervlaktewater in onze teeltgebieden verder verbeteren.”

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel