'Veel telers zijn nog steeds te behoudend'

'Veel telers zijn nog steeds te behoudend'

Arie de Gelder van Wageningen University & Research ging onlangs met pensioen en blikte tijdens zijn afscheidsreceptie kort terug op zijn rijke onderzoekscarrière. De afgelopen twintig jaar viel daarin één rode draad te ontdekken: Het Nieuwe Telen. Wat bracht het teweeg in toegepast onderzoek, hoe is dat opgepakt door de praktijk en waar ziet de onderzoeker nog kansen om meer energie te besparen.”

De Gelder beschouwt het document Richtinggevende Beelden als vertrekpunt voor Het Nieuwe Telen. “Hierin gaven wij aan langs welke lijnen de glastuinbouw tot verregaande energiebesparing zou kunnen komen en welke vraagstukken er opgelost moesten worden om dat haalbaar te maken”, vertelt hij. “We hadden geëxperimenteerd met het Gesloten Kas concept en dat was een brug te ver. Het had wel een aantal nuttige inzichten opgeleverd waarmee we vooruit zouden kunnen.”

Er hing veel van het document af, aldus de voormalige onderzoeker. Voor de sector en voor het onderzoeksveld, want het had grote invloed op de hoeveelheid onderzoeksgelden die het ministerie beschikbaar zou stellen voor energiezuinige teeltconcepten. Hij vervolgt: “In deze toekomstverkenning moesten we aangeven hoe er binnen afzienbare tijd minimaal 25% kon worden bespaard op het energieverbruik, want dat was de opdracht die Leo Oprel bij ons had neergelegd. Daar hebben wij hem kennelijk van overtuigd. Dat was nog vóór Het Nieuwe Telen als begrip überhaupt bestond.”

Lees hier verder

Bron: Kas als Energiebron

Deel artikel