WestlandWerelds stopt

WestlandWerelds stopt

Na twee jaar discussie tussen de gemeente Westland en initiatiefnemer en coördinator Ard Dekker over het voortbestaan van de digitale wereldkaart WestlandWerelds heeft Dekker gemeend te moeten stoppen met zijn burgerinitiatief WestlandWerelds.

De kaart is in maart 2019 gelanceerd op een website van de gemeente Westland. In april 2021 gaf de  gemeente Westland aan dat de kaart zou overgaan naar Greenport West-Holland, maar in juli 2022 werd aangegeven dat dit niet doorging en de kaart van de website van de gemeente zou verdwijnen. Daarna heeft  Ard Dekker in november 2022 mondeling richting de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat hij als geboren, getogen en betrokken Westlander bereid is als onbezoldigd coördinator met WestlandWerelds te willen blijven doorgaan, mits de kaart alsnog wordt opgenomen op de website van de gemeente Westland en de gemeente -in overleg met Dekker- de promotie van WestlandWerelds actief ondersteunt. Vanaf de start heeft Ard Dekker aangedrongen op een actieve rol van de gemeente, omdat het verhogen van het imago van Westland als wereldhoofdstad voor de glastuinbouw de belangrijkste doelstelling is van de kaart. WestlandWerelds is een unieke digitale wereldkaart waarop zichtbaar wordt gemaakt waar in de wereld organisaties uit Westland en omgeving actief zijn en met welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Met meer dan 275 organisaties uit Westland en omgeving en meer dan 1600 locaties in de wereld is sprake van een volwassen kaart die de nodige toepassingen kent (WNTWeb, INtoTuinbouw, op scholen, bij handelsdelegaties, video/cursus WHC, webinars, etc.). De kaart is gemiddeld door ongeveer 1.500 mensen per maand bekeken.

Nagenoeg alle fracties van de gemeenteraad gaven november 2022 aan dat ze dit burgerinitiatief wilden blijven omarmen. In februari 2023 is de digitale wereldkaart wel op de vernieuwde website van de gemeente Westland geplaatst. Na overleg blijkt wethouder Varekamp niet actief te willen bijdragen aan de communicatie van WestlandWerelds. Het actief promoten van individuele initiatieven ziet hij niet als een taak van de gemeente. De gemeente kiest er juist voor om in clusterverband de promotie van Westland en de Greenport te verzorgen. Aangezien een actieve bijdrage van de gemeente aan de communicatie voor Ard Dekker voorwaardelijk was om te blijven doorgaan met dit initiatief heeft hij besloten dat er per 1 juli a.s. een einde komt aan  WestlandWerelds. De organisaties die op de kaart staan zijn geïnformeerd.  Meer achtergrondinformatie over WestlandWerelds is te vinden op www.westlandwerelds.nl.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v