Wat doen nutriŽnten met de plantweerbaarheid?

Wat doen nutriŽnten met de plantweerbaarheid?

Wat zijn de effecten van (minder) nutriŽnten op de weerbaarheid of de gevoeligheid van gewassen voor ziekten en plagen? Veel gewassen krijgen structureel meer stikstof (en fosfaat) aangeboden dan noodzakelijk. Hierdoor groeien ze weelderig en maken ze veel aminozuren aan, maar zijn ze ook extra aantrekkelijk voor sommige plagen en wellicht ook vatbaarder voor ziekten. Kunnen we meer bereiken met minder?

In een workshop tijdens het Water en Plantgezondheid Event 2023 presenteerden Wim Voogt (Wageningen UR) en Jeroen Sanders (Vertify) de resultaten van recent onderzoek over dit onderwerp. De belangrijkste vragen zijn:

  •     Hoe ver kun je terug zonder opbrengst/kwaliteitsverlies ?
  •     Welke invloed heeft dit op verdediging tegen ziektes en plagen door de plant (geïnduceerde weerbaarheid)?
  •     Wat zijn de effecten op biologische bestrijding?
  •     Welke handvatten kunnen we telers bieden om de gewasgezondheid via nutriëntenaanbod te verbeteren?

Zoekgebied voor verlaging
Wim Voogt trapte af met een grafiek waarin de relatie tussen nutriëntengift (fosfaat) en productie werd uitgelegd. Hierin waren de productie van een willekeurig gewas en het fosfaatgehalte in dat gewas en in het drainwater (mat) af te lezen bij oplopende fosfaatgiften. In de grafiek waren ook de optimale bandbreedten uitgezet voor de mestgift, het gehalte in de plant en het gehalte in het wortelmilieu. Uit de productiecurve viel af te leiden dat er een behoorlijke ruimte ligt (het ‘zoekgebied’) om de fosfaatgift te verlagen zonder merkbare negatieve impact op de productie.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikel