Biologische aanpak rups bij Kwekerij het Westland

Biologische aanpak rups bij Kwekerij het Westland

Kwekerij het Westland start in januari 2024 met een grootschalige praktijkproef voor biologische bestrijding van rupsen in paprika. Turkse motten en Tuta absoluta zorgen voor flinke economische schade in de paprikateelt. Met het wegvallen van chemische middelen is het belangrijk om de mogelijkheden van biologische bestrijding optimaal te benutten. In de praktijkproef draait het om signalering met het PATS-C motten detectiesysteem in combinatie met het inzetten van de sluipwesp Trichogramma achaeae als biologische oplossing.

In de praktijkproef bij Kwekerij het Westland worden twee afdelingen met elkaar vergeleken. Eén afdeling waar signalering door PATS-C wordt gecombineerd met de inzet van TRICHOcontrol (de sluipwesp Trichogramma achaeae) en een tweede afdeling in combinatie met traditionele gewasbeschermingsmiddelen. Hoe sneller de eerste signalering is van de Turkse Mot én hoe beter de verdeling van TRICHOcontrol is, des te beter en sneller de rupsenbestrijding zal werken.

Digitale dataverzameling
Motten leggen eieren waaruit rupsen ontstaan, die blad- en vruchtschade veroorzaken. Met het wegvallen van chemische middelen is het belangrijk om motten eerder te signaleren. Dit kan met het PATS-C automatische detectiesysteem. Telers hebben motten eerder in beeld en kunnen sneller actie ondernemen, voordat de plaag uit de hand loopt. De techniek bestaat uit de eenvoudige montage van een PATS-C detectiesysteem aan de kaspoot. De detectie vindt ’s nachts plaats, wanneer de motten (nachtvlinders) actief zijn en worden door de camera vastgelegd. Door de koppeling aan een dataregistratietechniek krijgt de teler ’s morgens een overzicht van de aanwezigheid van motten en de ontwikkeling van de plaagdruk, middels duidelijke grafieken in zijn dashboard. Herkenning in een vroegtijdig stadium wordt hierdoor mogelijk, wat cruciaal is om bij de eerste plaagdruk direct in te kunnen grijpen. PATS-C is een automatisch systeem voor signalering van álle soorten motten, denk naast Turkse Mot en Tuta absoluta ook aan Duponchelia, Opogona (bananenmot) en bladrollers. Voordeel is dat de teler hiermee een sneller en efficiënter signaleringssysteem heeft in vergelijking met het gebruik van feromoonvallen of vanglampen. Gebruikers noemen als voordeel bovendien dat ze meer leren over het gedrag van motten (wanneer deze actief zijn) en wat het effect is van een gewasbeschermingsbehandeling op de populatie. Adviseurs kunnen ook op afstand de plaagdruk volgen.

Trichogramma
Een goede biologische oplossing voor rupsenbestrijding was er in het verleden niet. Met de sluipwesp Trichogramma achaeae was het lastig om tot een goede parasitering te komen van de eitjes van de motten. De nieuwe TRICHOcontrol van Agrobío is een productvariant waarvan de poppen zeer snel en gedoseerd uitkomen. Nu is dit 3-14 dagen, waar dit vroeger 10-14 dagen was. Er wordt een parasiterings percentage gerealiseerd van bijna 100%. In combinatie met PATS-C signalering van de allereerste mot en direct starten met Trichogramma zijn de verwachtingen voor deze proef hoog gespannen.

Kwekerij Het Westland in Naaldwijk heeft sinds mei 2023 ervaring opgedaan met PATS-C. Chris Bos: "Met PATS-C signaleerden wij heel goed de aanwezigheid van Turkse motten, terwijl ik op dat moment nog geen adulten in de vallen vond. Deze inzichten helpen mij nog sneller en adequater te reageren op plaagdruk. We hebben afgelopen seizoen al wat geëxperimenteerd met TRICHOcontrol en we hebben gezien dat Trichogramma ook in hoger opgaande gewassen als paprika goede parasitering geeft, maar bij aanvang was de plaagdruk al te hoog. Komend seizoen starten we daarom deze grotere praktijkproef vanaf aanvang van de nieuwe teelt."

 

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v