Rondetafelbijeenkomst toekomst arbeidsmigratie

Rondetafelbijeenkomst toekomst arbeidsmigratie

In de glastuinbouw zijn internationale werknemers al decennialang onmisbaar. Leden van Glastuinbouw Nederland voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van deze groep. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt verwacht de glastuinbouw-sector deze mensen ook de komende tijd hard nodig te hebben. Dat bleek woensdag 13 september tijdens een bijeenkomst over de toekomst van arbeidsmigratie in de land- en tuinbouw.

De laatste jaren is een verschuiving te zien in de afkomst van een deel van de internationale werknemers. De roep om vakkrachten van buiten de Europese Unie wordt dan ook steeds vaker gehoord. Maar is dat een duurzame oplossing voor de toekomst? Zijn er nog andere mogelijkheden om de vraag naar werknemers op te vangen? En hoe ziet überhaupt de toekomst van arbeidsmigratie eruit? Deze vragen en vele andere onderwerpen bespraken Glastuinbouw Nederland, Greenport en LTO Nederland op 13 september in een gezamenlijke rondetafelbijeenkomst. Een groot aantal leden actief op het thema Arbeid heeft deelgenomen aan de discussie.

Gezamenlijke visie
De deelnemers zijn in gesprek gegaan over een viertal denkrichtingen/ontwikkelingen. Het continueren van de huidige situatie, doorgaan op de bekende weg is het startpunt. Inzetten op huisvesting of op robotisering werd aansluitend uitgediept. Dit mondde uit in de vierde variant, inzetten op deze beide ontwikkelingsrichtingen. De aanwezigen ondernemers zagen het meeste in deze laatste variant. Ook werd met enig realisme geconstateerd dat we de eerste jaren min of meer doorgaan op de huidige weg. In de gesprekken zijn de voor- en tegenargumenten bij deze denkrichtingen op tafel gekomen. Dat geldt ook voor het inkleuren samen met de sector of het bedrijf, aansluitend kwamen de nodige aanvullende ideeën op tafel. Brainstormend is zo een belangrijke basis gelegd voor een gezamenlijke visie en bijbehorende beleidsscenario’s op arbeidsmigratie.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v