Zonnepanelen op kas voorlopig niet rendabel

Zonnepanelen op kas voorlopig niet rendabel

De energiemarkt is volop in beweging. Zo stijgen de energieprijzen en is er een transitie gaande van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen met de focus op elektriciteit. Daarom zijn de laatste jaren verspreid over het land steeds vaker grote velden met zonnepanelen aangelegd. Zouden die panelen ook op kasdekken geplaatst kunnen worden? Deze vraag wordt regelmatig gesteld aan de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research. Want dat zou misschien een extra inkomstenbron voor telers kunnen betekenen.

Kassen bieden volop ruimte voor zonnepanelen: vaak zijn ze vele hectares groot. Het zijn bovendien stevige constructies. Het plaatsen van panelen is dus technisch mogelijk. Maar een belangrijk nadeel van de panelen is dat ze zonlicht onderscheppen. Een vuistregel bij telers is: 1 % minder licht betekent 1% minder productie van het gewas in de kas. De vraag is of een lagere productie kan worden opgevangen door inkomsten door stroom.

Onderzoekscentrum Vertify, Wageningen UR Glastuinbouw en TNO onderzoeken momenteel – het effect van transparante zonnepanelen op kassen. Daarbij wordt uitgegaan van een bepaald percentage bedekking van het kasdek met zonnecellen, dus zeker geen volledige bedekking zonder daglicht zoals sommige kassen die recentelijk her en der gebouwd zijn. Het gaat dus om de combinatie van een rendabele gewasteelt met stroomopwekking. Maar omdat zowel het gewas als de zonnecellen concurreren om het beschikbare zonlicht is de verwachting dat deze panelen niet voldoende stroom produceren om het verlies aan gewasproductie te compenseren. Dit geldt met name voor groentegewassen, waar zonlicht een cruciale productiefactor is Maar dit is natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van de (toekomstige) elektriciteits- en productprijzen. Het onderzoek wordt gefinancierd uit het programma Kas Als Energiebron.

In eerdere projecten van WUR is onderzoek gedaan naar CPV (Concentrated Photovoltaics) waarbij licht gefocusseerd wordt op een veel kleinere zonnecellen. Dit kan op allerlei manieren en momenteel loopt bij WUR een proef van het Zwitserse bedrijf Voltiris dat van spectrale filters om meer groeilicht door te laten en de overige straling om te zetten in duurzame energie. Zo wordt in de kas energie opgewekt zonder de teelt te beïnvloeden.

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v