Call nieuwe projectideeŽn Kas als Energiebron

Call nieuwe projectideeŽn Kas als Energiebron

Kas als Energiebron heeft een call uitgedaan om nieuwe projectideeŽn in te dienen. Naast de reguliere middelen vanuit het ministerie van LNV en vanuit Kennis in je Kas (KijK), heeft LNV in het kader van het klimaatbeleid additionele middelen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het versneld en substantieel realiseren van de CO2-reductie. De voorstellen kunnen leiden tot financiering van energieprojecten vanaf maart 2024. Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde brief. Indicaties voor mogelijke nieuwe projecten moeten uiterlijk 22 december zijn ingeleverd.

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw was een aantal jaren vrij stabiel rond de 6 Mton en is in 2022 sterk gedaald met 25% tot 4,9 Mton volgens WEcR. De hoge gasprijs heeft zoals verwacht grote impact gehad op de CO2 emissie. De daling is hoofdzakelijk het gevolg van een lager verbruik per m2. Bedrijven hebben ingrijpende keuzes moeten maken t.a.v. energiebesparing (zoals meer schermen, LED-belichting, teeltstrategie) en/of exten-sivering (zoals andere teelt- of afzetplanning, tijdelijke teeltstop, ander gewas). De grote vraag is wat structureel van aard is en wat tijdelijk.

Grote uitdaging
Ondanks de enorme daling in 2022 blijft er een grote uitdaging om de CO2 emissie verder te reduceren richting 2030 en verder zoals afgesproken in het convenant Energietransitie Glastuinbouw 2020 - 2030. Daar zijn de afspraken in het klimaatakkoord en het coalitieakkoord geconcretiseerd en uitgewerkt samen met de betrokken partijen Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van LNV, EZK en Financiën. Het doel is grofweg om de CO2 emissie in 2030 te halveren t.o.v. 2020 en de ambitie is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het afschaffen en inperken van de vrijstelling energiebelasting voor ketel- en WKK gas gaat daarbij grote impact hebben samen de heffing van het nieuwe CO2 sectorsyteem. Dit betekent dat tuinbouwondernemers echt stappen moeten zetten en plannen moeten gaan maken om minder aardgas te gaan verbruiken. De kennis uit het onderzoek zal daarbij een belangrijke bijdrage moeten leveren.

Bron: Kas als Energiebron

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v