Bidbook waterstofideeŽn

Bidbook waterstofideeŽn

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden sinds de eerste waterstofbijeenkomst van Kas als Energiebron, Blueterra en Topsector T&U in De Meern, maar dat betekent niet dat de partijen de afgelopen periode stil hebben gezeten. De bijeenkomst was bedoeld om belangstellenden bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof in de glastuinbouw. Daarnaast is een oproep voor projectideeŽn gedaan die zijn samengevat in een ‘bidbook’. Dit plan moet leiden tot een programma, gericht op toepassing van waterstof in de glastuinbouw.

Het bidbook H2 impulus in de glastuinbouw is inmiddels aangeboden aan de ministeries van LNV en EZK. Doel hiervan was om extra budget te realiseren voor het opzetten van een structureel programma én hiermee de glastuinbouw op de juiste manier te positioneren in de landelijke aanpak rondom waterstof. Helaas in de gevraagde financiële inzet (nog) niet losgekomen. Wel is er financiële ondersteuning om in de komende periode het bidbook en het programma verder te concretiseren en om de bekende projectideeën gedeeltelijk te begeleiden en mogelijk te ondersteunen uit bestaande instrumenten binnen met name het programma Kas als Energiebron. Met de indieners van de ingediende projectideeën wordt hierover contact opgenomen.

Nieuwe initiatieven
Ook roepen de betrokken partijen telers en andere specialisten op om na te denken over nieuwe initiatieven. Die kunnen worden gemeld bij Robert Solleveld. Nadat de Topsector het eerste initiatief heeft genomen ligt de regie bij Glastuinbouw Nederland met ondersteuning van Blueterra. De komende periode worden gesprekken gevoerd met de indieners van de projectideeën en initiatieven voor eventuele inhoudelijke ondersteuning en/of vanuit bestaande subsidie instrumenten binnen met name Kas als Energiebron. Ook worden in aanloop naar de zomer kennissessies georganiseerd om iedereen aangehaakt te houden over wat er speelt op het gebied van waterstof en de mogelijkheden hierin voor ondernemers.

Bron: Kas als Energiebron

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v