Afspraken over wettelijke aansluittermijnen stroom

Afspraken over wettelijke aansluittermijnen stroom

Met regelmaat publiceren wij op Goedemorgen artikelen van RWV Advocaten uit Leiden. In deze artikelen bespreken de specialisten van RWV verschillende onderwerpen die ook ondernemers in de glastuinbouw aangaan. Dit keer advocaat Maxime Lasschuit over overbelasting van het stroomnet.

Het stroomnet in Nederland is overbelast. Netbeheerders komen in de knel bij een tijdige realisering van de aansluitingen op het net. Om onder de wettelijke aansluittermijnen uit te komen, proberen netbeheerders met aanvragers afwijkende termijnen overeen te komen. Het aanvaarden van langere aansluittermijnen kan echter grote gevolgen hebben voor jouw rechtspositie. In dit artikel leg ik kort uit waar jij als aannemer of projectontwikkelaar op moet letten. Zo voorkom je dat je jouw handtekening zet onder nadelige afspraken met de netbeheerder.

Wettelijke aansluittermijnen niet gehaald door overbelast stroomnet
Onder meer wegens het overbelaste elektriciteitsnet worden de aansluittermijnen die voor de netbeheerders gelden lang niet altijd nageleefd. Dit heeft grote gevolgen voor zowel bedrijven als particulieren. Voor particulieren betekent dit dat de aanschaf van de zonnepanelen of elektrische auto soms op de lange baan moet worden geschoven. In de bouw betekent dit dat grote projecten niet opgeleverd kunnen worden aan kopers. Dit leidt tot grote schade.

Redelijke aansluittermijnen bepaald in Elektriciteitsnet 1998
De Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat een aansluiting door de netbeheerder binnen een redelijke termijn moet worden gerealiseerd. In het geval van huisaansluitingen en aansluitingen voor kleine zakelijke ondernemingen (aansluitingen kleiner dan of gelijk aan 3 x 80A) geldt dat deze redelijke termijn is verstreken wanneer de aansluiting niet binnen 18 weken is gerealiseerd. Jarenlang ging dit goed. Tot het Europese Hof van Justitie in 2021 heeft bepaald dat de termijn niet door de wetgever zelf mag worden vastgesteld, maar alleen door de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Markt en Consument (ACM).

ACM sluit zich aan bij redelijke aansluittermijnen
Bij besluit van 18 juni 2023 (Netcode elektriciteit) heeft de ACM de termijnen waarbinnen netbeheerders aansluitingen moeten realiseren nader bepaald. Daarbij sluit zij aan bij de eerder geldende wetgeving. De ACM stelt de termijnen waarbinnen de aansluitingen moeten worden gerealiseerd vast op respectievelijk 18 weken (bij grondwerkzaamheden) en 12 weken (zonder grondwerkzaamheden). In het geval van netcongestie, oftewel: overbelasting van het stroomnet, geldt dat de netbeheerder maximaal 52 weken de tijd heeft.

Wat is netcongestie?
Netcongestie treedt op wanneer de vraag naar elektriciteit het aanbod overstijgt, wat leidt tot overbelasting van het stroomnet. Het probleem wordt veroorzaakt door een groeiende vraag naar elektriciteit en een toename van terug levering van zonne- en windenergie.

Netbeheerder probeert wettelijke aansluittermijnen te verlengen
Het is echter mogelijk om af te spreken dat een langere termijn geldt. Hier maken netbeheerders graag gebruik van. Zo heeft Structin (een samenwerkingsverband tussen netbeheerders) een Kaderdocument voor Aanleg ‘Netwerken’ (VANN) opgesteld. In het Kaderdocument heeft Structin een termijn voor aansluiting opgenomen van ‘minimaal 30 werkweken’. Door ondertekening van dat document doe jij als aanvrager in feite afstand van je recht op nakoming van de aansluiting binnen de wettelijke termijnen (en dus ook  van de max van 52 weken bij overbelasting). Dit verkleint jouw kansen op een snelle aansluiting aanzienlijk. Mijn advies is dan ook om dit soort afspraken niet te maken.

Legt de netbeheerder (of een samenwerkingsverband) jou een document voor ter ondertekening? Let dan goed op of jij door ondertekening niet afwijkende termijnen overeenkomt voor de aansluiting op het net. Heb je behoefte aan juridisch advies of bijstand? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere vastgoedadvocaten van RWV.
 

Bron: RWV Advocaten

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v