VGB Symposium toont kracht van de sector

VGB Symposium toont kracht van de sector

Dinsdag 16 april vond in de Tech Campus De School in Roelofarendsveen het VGB Symposium ‘Samen werken aan Duurzaamheid in de Sierteeltsector’ plaats. Zo’n 70 deelnemers - waaronder de top 20-leden van de VGB - waren aanwezig om bijgepraat te worden over actuele wet- en regelgeving op het gebied van verduurzaming, daaruit voortvloeiende toeleveringseisen en hoe organisaties als VGB, FSI, Floridata en RFH samen werken om door middel van sectorale standaarden, digitalisering en monitoringsdashboards verduurzaming zichtbaar te maken.

Als het symposium een ding duidelijk heeft gemaakt is het dit: eendracht maakt macht. Samen klaren we de klus, zo laat de VGB weten.

Vijf sprekers één keten
Een vijftal spelers gaf inzicht in het ingrijpende transitieproces naar een duurzame wereld. Maaike Fleur, programmamanager Duurzame Ontwikkeling bij Royal FloraHolland, trapte af en benadrukte de complexiteit van verduurzamen. Die blijft immers niet beperkt tot het individuele bedrijf, maar beslaat de gehele waardeketen. Van veredelaar tot vakhandel is de sector onderworpen aan wetgeving die moet leiden tot een impactvrije industrie.

Stok achter de deur is Europese wetgeving, met de Green Deal als belangrijke aanjager. Bedrijven en keten zullen geldstromen moeten ombuigen richting duurzaamheid. Dit dient te gebeuren aan de hand van feitelijke en verifieerbare informatie over duurzaamheid. Verschillende retailers willen in 2030 45-50% minder CO2-uitstoot door de producten die zij inkopen. Al eerder werd in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw met de Rijksoverheid vastgelegd dat de sector in 2040 klimaatneutraal is.

Standaarden
Verificatie kan niet zonder standaarden. Maar hoe vinden bedrijven hun weg in het woud van alle standaarden -certificeringen- die er wereldwijd worden gehanteerd. En hoe zijn die met elkaar te vergelijken. In zijn presentatie vertelde Jeroen Oudheusden, Executive Officer FSI, dat hier al sinds 2013 door de leden aan gewerkt wordt. FSI opereert met haar mandje met geverifieerde certificeringen als internationale referentie voor verantwoorde productie en handel. Deze onafhankelijk benchmark is voor kwekers een oplossing om te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarnaast bieden de data handvatten voor verdere verduurzaming. Voor de handel is het een effectief hulpmiddel als het gaat om transparant en traceerbaar inkopen.

Meetinstrumenten
Op basis van deze certrificeringen en gecertifieerde inkoop kan de sector verduurzaming zichtbaar maken. Floridata biedt met de Sustainable Sourcing Scan (SSS) deze mogelijkheid. Met de SSS wordt aangetoond wat het volume-aandeel is van het gecertificeerde product. Met de scan wordt een FSI Compliance score gemaakt die naar de klant als Proof of Purchase fungeert. In zijn presentatie liet Wesley van den Berg, Manager Floridata, zien hoe de scan werkt en dat die inzichten biedt op productgroep, land van herkomst en kweker. Floricode speelt een zeer belangrijke rol in het voeden van de standaarden voor de scan.

Met behulp van de Sustainable Scouting Scan worden er inmiddels meer dan 5 miljard stelen en 500 miljoen potten afkomstig van 7.000 kwekers; tussenhandelaren afkomstig uit 56 verschillende landen gescand. FSI-leden van Trade & Retail maken gebruik van deze scan. Floridata staat nu voor de afronding van een nieuw meetinstrument: de Flori Risk Assessment. Dit is een toevoeging op de Sustainable Sourcing Scan om het rapporteren over de ESG-doelen in het kader van de CSRD te vereenvoudigen.

Footprint
Albert Haasnoot, Royal FloraHolland, programmamanager Duurzame Ontwikkeling en Kwaliteit, sprak over de FloriPEFCR. Consumenten en de handel in heel Europa vragen steeds vaker om aantoonbaar duurzaam gekweekte bloemen en planten. Betrouwbaarheid en transparantie is dan ook een absolute must voor de reputatie van onze sector. Om aan deze toenemende vraag naar betrouwbaar inzicht in de milieu-impact van sierteeltproducten te voldoen heeft een consortium van partijen onder leiding van Royal FloraHolland en Wageningen University & Research de FloriPEFCR ontwikkeld voor de Europese sierteeltsector. Met de publicatie op 14 februari 2024 op de website van de Europese Commissie is de FloriPEFCR nu dé nieuwe standaardmethode voor milieufootprint berekeningen voor bloemen en planten.

De FloriPEFCR (Floriculture Product Environmental Footprint Category Rules) zorgt ervoor dat je met behulp van 16 milieu indicatoren de milieu-impact van snijbloemen en potplanten kan berekenen. Dit berekenen gebeurt volgens een door de Europese Commissie erkende Product Environmental Footprint standaard, waaronder FloriPEFCR valt. Nu de FloriPEFCR door de EC bekrachtigd is, kan de gehele sierteeltsector aan het werk om het uiteindelijke doel van de FloriPEFCR te realiseren: op een eenduidige en geverifieerde manier laten zien welke milieu-impact een sierteeltproduct heeft om met dit inzicht de milieu-impact van sierteeltproducten te kunnen verlagen. FSI gaat de partijen ondersteunen door een benchmark voor tools te ontwikkelen, die eenheid van zowel de methodiek als dataverificatie en -uitwisseling bevorderen. Vanuit de zaal werd opgemerkt dat een footprint-score ook aangewend kan worden als concurrentievoordeel. Dit vanuit de gedachte: hoe lager de footprint, hoe gunstiger de marktkans.

Samenwerken
Floor Schamp, Strategisch Adviseur/Projectmanager Duurzaamheid en namens de VGB initiatiefnemer van het symposium, vatte de middag samen met de vragen: Wat wordt er door wet- en regelgeving gevraagd? Welke instrumenten zijn er? Welke antwoorden bieden zij en Hoe nu te beginnen? Het is vooral de laatste vraag die bedrijven en dus ook leden van de VGB bezighoudt en waarop het symposium een antwoord wilde geven. Voor de groothandel luidt het advies om eerst de inkoop in kaart te brengen en te sturen op gecertificeerd product. Daarna kan met behulp van de standaard methodiek FloriPEFCR gestart worden met het berekenen van de footprint van het eigen bedrijf. Waarbij bedrijven voorbereid moeten zijn op de klantvraag of anders: hoe duurzaam ben je voor de opvolgende schakel in de keten. Schamp besloot met de oproep “Laten we samen inzetten op duurzaamheid en daarmee ook het voortbestaan van onze mooie sierteeltsector!”

Reacties en vervolg
De reacties op het symposium waren zeer positief. De behoefte aan kennis en het delen van kennis op dit complexe thema is groot. De VGB zal zich op het gebied van duurzaamheid en sectorale samenwerking onverminderd blijven inspannen en een volgend symposium beleggen zodat nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v