'Ten onrechte op één hoop met chemische producten'

'Ten onrechte op één hoop met chemische producten'

Peter Maes is Chief Strategy Officer (CSO) bij Koppert en speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de strategische koers van Koppert en het waarborgen van de afstemming ervan op de kernwaarden van het bedrijf. “Toen Jan Koppert in 1967 op zoek ging naar biologische oplossingen om plagen en ziekten te bestrijden in zijn komkommerteelt, bestonden de termen duurzaamheid en LCA’s (levenscyclusanalyse) nog niet. Dat was dus pionieren. En dat doen we nu nog steeds.”

“Wie denkt dat wij nu ‘de groene wind in de zeilen hebben’ heeft het mis. Tussen realiteit en beleid zit namelijk een groot verschil. Binnen de Europese wettelijke kaders worden wij vaak nog onder één noemer geschaard met chemische pesticiden. Dat vinden wij onterecht. Om de toegevoegde waarde van onze biologische producten te duiden is echter ingewikkeld. Onze producten ‘passen’ niet in de huidige berekeningssytemen. Die zijn nog zwaar op productie en transport gericht. Voor ons relevante aspecten - zoals positieve effecten op de bodembiodiversiteit én op de waterkwaliteit, en minder blootstelling van de mens aan giftigheid - blijven onderbelicht.”

Behoefte aan andere invalshoeken
Peter Maes: “Meer dan 50 procent van onze business bestaat uit beestjes en levende organismen. Je kunt niet met één vingerknip 1.000 flesjes met insecten produceren. Daar gaan weken overheen. Vervolgens moet je die uiterst gevoelig organismen binnen enkele dagen gekoeld en wel bij de boer of tuinder afleveren. Als we dan slechter uit een test komen in vergelijking met chemische producten die op industriële schaal worden gemaakt en die makkelijk twee jaar of langer op het schap kunnen staan, dan raak je ons diep in het hart. Er is volgens ons dan ook behoefte aan meer product- of bedrijfsspecifieke LCA’s. In de bestaande systemen passen we niet in de eerste negen vakjes, ‘dús dan maar in vakje tien…’. Wij vinden dat niet correct. Het systeem zal dus veranderd moeten worden, en daarom zullen we nog actiever moeten gaan deelnemen aan het debat en onze kennis en input op meer plaatsen moeten leveren. Dat doen we samen met allerlei partners.”

Pionieren met footprint berekeningen
“We zijn blij dat we inmiddels zijn aangesloten op Horti Footprint Circle. Samen met Greenhouse Sustainability kijken we kritisch naar de methodologie van footprint-berekening, want - zoals gezegd - onze producten passen er niet altijd makkelijk in. Dat we samen met Greenhouse Sustainability optrekken vind ik een interessante match. Zij zijn, net als wij dus, ook echte pioniers. Mensen die het vuur wakker houden heb je altijd nodig", aldus Maes.

 

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v