Plan duurzame substraten Klasmann-Deilmann

Plan duurzame substraten Klasmann-Deilmann

Het op 18 november 2022 door 15 partijen ondertekende convenant voor verdere versnelling reductie milieu-impact potgrond en substraten stelde een doelstelling om het percentage hernieuwbare grondstoffen te verhogen. Het aandeel veen moet naar beneden en worden vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare grondstoffen.

Voor de professionele markt liggen de doelstellingen voor 2025 op 35% en wordt er onderzoek gedaan naar een ambitieus haalbare doelstelling voor 2030.  De substraten voor de consumentenmarkt bestaan in 2025 voor 60% en in 2030 voor 85 % uit hernieuwbare grondstoffen. Wereldwijd is ook door Klasmann-Deilmann de transitie naar hernieuwbare grondstoffen voor substraten ingezet. Strengere eisen van overheden en gebruikers versnellen de innovatiekracht in deze transitie. Tijdsdruk voor een goed voorbereidde overgang, maar ook uitdagingen als beschikbaarheid van grondstoffen en verandering van teeltwijze, roepen om aandacht.

Substraten leren begrijpen
Regelgeving en marktontwikkelingen in West-Europa stimuleren Klasmann-Deilmann Benelux om in een hogere versnelling te gaan. Op dit moment wordt nader praktijk onderzoek gedaan naar de weg om te groeien naar het gebruik van 50% en 100% hernieuwbare grondstoffen in substraten. Het in dit traject opdoen van kennis én het daarmee beantwoorden van vragen uit de markt, zijn een belangrijk punt van aandacht.

Onderzoeksresultaten
Aan de hand van Log & Solve, de teeltmonitoring tool die Klasmann-Deilmann heeft ontwikkeld, worden de onderzoeken nauwkeurig opgevolgd en worden de nieuwe inzichten verkregen. De sensoren die bij de tests worden gebruikt, monitoren ook de vochtigheid in de pot. Dit geeft inzicht in het gedrag van belangrijke factoren bij de groei van een plant op verschillende samenstellingen van substraat. Ook worden regelmatig grondmonsters genomen. Uit het onderzoek naar de impact van telen op een hoog percentage hernieuwbare grondstoffen in het substraat, blijkt dat watergift en bemesting anders moeten worden toegepast. Water geven moet regelmatiger en bemesting moet in bepaalde plantstadia worden verhoogd.

Verzekeren grondstoffen
Beschikbaarheid van de hernieuwbare grondstoffen is nodig om de transitie in gang te zetten. Klasmann-Deilmann heeft de afgelopen jaren met grote stappen op ingezet door het instaleren van houtvezelinstallaties, het aangaan van partnerships met composteringsbedrijven en door toetreding tot de kokosproductie. Op dit moment werkt Klasmann-Deilmann nog aan een aantal nieuwe projecten waar de beschikbaarheid van hernieuwbare grondstoffen wordt uitgebreid.

 

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v