Oproep tot groenere en duurzamere Rijksbegroting

Oproep tot groenere en duurzamere Rijksbegroting

“In de glastuinbouw is veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten”, zo stelt het coalitieakkoord. Een ambitie die de sector volledig omarmt. Met uitdagingen als de energiecrisis, arbeidstekorten en groeiende milieueisen moeten alle sluizen open om deze ambitie te realiseren. Glastuinbouw Nederland roept daarom op tot een groenere en duurzamere Rijksbegroting: "Laat 2023 het jaar van de duurzame tuinbouw zijn!"

"De energiecrisis vraagt veel van de sector. Een versnelde energietransitie is de enige uitweg van de glastuinbouw. De sector wil graag verder elektrificeren en tegelijkertijd de samenleving ondersteunen in de warmte- en elektriciteitstransitie. Dat vereist een adequate infrastructuur en alternatieve energiebronnen. Glastuinbouw Nederland vraagt het kabinet daarom te investeren in energieproductie en -infrastructuur rondom glastuinbouwbedrijven. Dit geldt niet alleen voor elektriciteit, maar ook voor biomassa, waterstof en CO2. Eerder kwam de keten al met een investeringsimpuls. Aanvullende maatregelen onder het Klimaatfonds en REPowerEU zijn echter nodig om de sectorale en nationale energietransitie te stimuleren."

Komend jaar staat in het teken van gewasbescherming. Minder chemisch gewasbeschermingsmiddelengebruik is volgens Glastuinbouw Nederland alleen mogelijk als er genoeg laagrisico, biologische en technische alternatieven of veredelingstechnieken beschikbaar en toegankelijk zijn. "Het is daarom cruciaal dat de beschikbaarheid over en toegankelijkheid tot groene alternatieven wordt versneld. Dat vereist doorontwikkeling van IPM-tools, kennisontwikkeling en deling en uitbreiding van de beoordelingscapaciteit bij de NVWA."

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meest gelezen