Lely en ZLTO starten pilot voor CO2-vastlegging

Lely en ZLTO starten pilot voor CO2-vastlegging

Deze week vond de kick-off plaats van een pilot van Lely en ZLTO gericht op CO2-vastlegging in de Nederlandse bodem. Drie boeren hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend en gaan gedurende 7 jaar hiermee aan de slag. Met deze pilot worden lokale CO2-vastlegging in de bodem en duurzaamheid op de boerderij gestimuleerd. Samen met ZLTO werkt Lely aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector.

Met de pilot willen Lely en ZLTO Nederlandse boeren stimuleren meer in te zetten op CO2-vastlegging in de bodem. Ook wordt onderzocht op welke manier dit een schaalbaar model is voor de agrarische sector wereldwijd. CO2-vastlegging in de bodem, ook wel carbon farming genoemd, heeft een positief effect op de bodem. Het organische stofgehalte in de bodem stijgt waardoor het bodemleven meer divers wordt en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem wordt vergroot. De deelnemende boeren ontvangen van Lely een financiële vergoeding per ton vastgelegde CO2. Door deze financiële impuls kunnen de melkveehouders duurzame stappen maken op hun erf. “De pilot met ZLTO is een nieuwe stap richting onze ambitie om de melkveehouderij te ondersteunen en faciliteren om te verduurzamen. Naast dit project met ZLTO is Lely met Valuta voor Veen de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een pilot voor CO2-vastlegging in veengronden. Uiteindelijk streven we naar een duurzame melkveehouderij, met een lagere milieu-impact, om bij te dragen aan een toekomstbestendig model voor de agrarische sector.” vertelt Tanja Roeleveld, Head of Sustainability bij Lely.

CO2-vastlegging in Nederlandse bodem
De pilot met ZLTO is gericht op zand, löss en kleigronden. ZLTO heeft voor elke boer specifiek een plan gemaakt per perceel met de te nemen managementaanpassingen. ZLTO laat een nulmeting bodemkoolstof uitvoeren en controleert vervolgens elk jaar of de boeren de afgesproken maatregelen hebben uitgevoerd. Over 7 jaar vindt de eindmeting plaats en wordt het pilotproject afgerond. “De boer zorgt door koolstofvastlegging in zijn bodem voor een directe vermindering van CO2 in de atmosfeer. De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden, maar vergeet daarbij de kracht van lokale landbouwbodems. Vanuit ZLTO verbinden we bedrijven en boeren, om lokaal koolstof vast te leggen om hiermee een concrete bijdrage te leveren aan deze grote maatschappelijke uitdaging”, aldus Kathleen Goense, algemeen directeur ZLTO.

Koolstofboeren
Meer bedrijven kunnen investeren in een carbon farming project in de buurt. Akkerbouwers en melkveehouders staan klaar om CO2 uit de lucht te halen en langdurig vast te leggen in de bodem. Zo helpen koolstofboeren bedrijven op weg naar klimaatpositief.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v