Verdere beperkingen bodem, water en stikstof

Verdere beperkingen bodem, water en stikstof

Bodem, water en stikstof worden sturend in nationaal beleid, zo meldde het kabinet vrijdag 25 november aan de Kamer. Wederom benadrukt het kabinet wat niet meer mag in Nederland, in plaats van perspectief te geven over wat wél kan. Het Rijk wil strengere beperkingen om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren en natuur te herstellen. Glastuinbouw Nederland stelt dat dit economische ontwikkeling in Nederland verder onder druk zet en roept de regering op tot een Landbouwakkoord te komen.

Minister Harbers (VVD) van IenW zet in zijn Kamerbrief verdere ‘structurerende keuzes’ uiteen om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Oftewel, minder afdekken, minder vergraven en niet verontreinigen, aldus Glastuinbouw Nederland. Zo wil het kabinet dat grootverbruikers het drinkwatergebruik met 20 procent reduceren. Niet alle functies kunnen altijd en overal op voldoende drinkwater rekenen, vreest Harbers. Bij het verbeteren van de waterkwaliteit staat bronaanpak voorop. Provinciën stellen daarom noodzakelijke maatregelen op om de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn op tijd te halen. Grondwateronttrekkingen worden in beeld gebracht, maar vooralsnog niet vergunningsplichtig gesteld. Provinciën stellen wel een grondwaterplafond in. Voor de glastuinbouw werkt Harbers met waterschappen en gemeenten aan emissiepreventie en verbeterd toezicht, zodat nullozingen, lozingen op oppervlaktewater en indirecte lozingen strikter worden gecontroleerd en gehandhaafd.

Lees hier verder

(Foto: Rijksoverheid / Valerie Kuypers)

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Paprika Horti Newsradio. Luister terug!

Paprika Horti Newsradio
Luister mee!

Paprika Horti Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v