Informatie over afhandelen 2020 in CO2-sectorsysteem

Informatie over afhandelen 2020 in CO2-sectorsysteem

RVO heeft Glastuinbouw Nederland geïnformeerd over de planning voor het afhandelen van kalenderjaar 2020 in het CO₂-Sectorsysteem. In november 2022 krijgen telers hun emissieverslag 2020. Daarin wordt gevraagd om de gegevens van het gasgebruik te controleren. In het eerste kwartaal van 2023 krijgen teeltbedrijven een brief over de te betalen CO2-vergoeding 2020.

Deze informatie is een aangepaste planning ten opzichte van de brief die teeltbedrijven in juli dit jaar hebben ontvangen. In die brief informeerde RVO telers over de planning voor kalenderjaren 2018, 2019 en 2020. In de brief van november zal RVO ook aankondigen dat er waarschijnlijk een heffing volgt en dat de heffingsbrief (vergoeding) in het eerste kwartaal van 2023 komt.

Meer informatie
Glastuinders moeten elk jaar hun gasgebruik doorgeven aan RVO via de Gecombineerde opgave. Elk teeltbedrijf doet dus mee aan de CO2-regeling voor de glastuinbouw, ook wel bekend als het CO2-sectorsysteem. Dit als tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw. Hoe werkt de CO2-regeling? Klik hier voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel