Flori Footprint Tool gepresenteerd op IFTF

Flori Footprint Tool gepresenteerd op IFTF

Tijdens de IFTF heeft Greenhouse Marketeers de eerste portals van de Flori Footprint Tool gepresenteerd. De software is ontwikkeld om de sierteelt snel verder te helpen met zélf de footprint van producten te kunnen berekenen.

De meest recente publieke discussie rondom hoe vervuilend de sierteelt industrie is, maakt de waarde van het in kaart brengen van een footprint extra duidelijk. Niets geeft zo specifiek antwoord op deze vraag als een footprint. Uit recent consumenten onderzoek van Kantar is onder meer gebleken dat een gebrek aan concrete informatie zoals een footprint een argument is om geen duurzamer product te kopen. Het berekenen van een Product Footprint is dus ook voor de consument waardevol. Nog niet gesproken over de toenemende wet- en regelgeving, zoals de CSRD vanuit de EU. Dit verplicht grote bedrijven om ook de milieu-impact van ingekochte producten, zoals de bloemen en planten, in kaart te brengen. Niet te vergeten helpt een footprint bij het maken van de juiste keuzes bij investering in verduurzaming. Er is dus werk aan de winkel.

De meest gehoorde bezwaren om niet nú te beginnen met een (product) footprint berekening zijn; complexiteit, kosten en tijdgebrek. Bedrijven die wel nu al gestart zijn geven aan; ‘wat zijn we blij dat we onze milieu-impact nú al in kaart hebben gebracht, dat helpt ons richting te geven en gerichte keuzes te maken’.

Om de bezwaren weg te nemen en een footprint voor iedereen toegankelijk te maken heeft Greenhouse Marketeers in samenwerking met hun LCA software partner SimaPro de Flori Footprint Tool ontwikkeld. De Flori Footprint Tool is een online software oplossing die het mogelijk maakt voor elke partij in de sierteeltketen zelf de product footprint te berekenen. Voor elke type schakel in de keten wordt een eigen portal ontwikkeld. De portal voor kweker en exporteur zijn nu beschikbaar.

In de software kan de kweker eenvoudig stapsgewijs de benodigde gegevens verwerken en van zoveel producten als gewenst de footprint berekenen. De handel kan de footprints van de kwekers verzamelen en hun eigen processen hierop toepassen. Beide partijen kunnen natuurlijk ook scenario’s aanmaken om te zien wat een investering of andere werkwijze doet met de milieu-impact van de bloemen en planten.

De rekenmethode die ten grondslag aan deze software ligt is de Flori Product Environmental Footprint Category Rules (FloriPEFCR). Deze rekenstandaard ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Unie en worden naar verwachting medio 2023 goedgekeurd. Nadat de LCA specialisten van Greenhouse Marketeers begin 2022 een studie voor de WUR met de FloriPEFCR methode had afgerond, is de ontwikkeling van de Flori Footprint Tool in een stroomversnelling gekomen. Een succesvolle pilot met een groep Orchideeën-kwekers en positieve feedback van verschillende exporteurs gaf Greenhouse Marketeers en SimaPro het vertrouwen dat er snel doorgepakt kan worden.

Wil je weten wat de Flori Footprint Tool voor jou kan betekenen? Ga naar www.florifootprinttool.com en vraag een demo aan.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Paprika Horti Newsradio. Luister terug!

Paprika Horti Newsradio
Luister mee!

Paprika Horti Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v